Seniorforum – ett utvecklingsområde

Vi har under de senaste åren utvecklat något vi kallar Seniorforum, som finns både i Motala och Vadstena. Med hjälp av bidrag från respektive kommun planerar och genomför en arbetsgrupp i respektive kommun aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kulturutbud som finns.
Det gäller främst personer med hemtjänst i eget boende samt personer i trygghetsboende och äldreboende.

Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboende, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende.
Under våren 2018 har vi anordnat bowling och utflykt till Blomsterglädje för personer på trygghetsboendet Ekön och musikunderhållning på 59:an i Gamla stan. Vi bjuder alltid på något gott till kaffet
. Utflykterna sker med färdtjänst och privata bilar. Vi tar bilder vid de olika arrangemangen, som lämnas över för att anslås på de olika boendena.

Dessutom ordnar Seniorforum Motala regelbundet berättarstunder på Åkervallen och varannan vecka högläsning på Skogsgården.
Till hösten 2018 finns det planer på att utöka tillfällen med högläsning då det finns behov på äldreboenden/demensboenden.

Seniorforum i Vadstena består av en lokal arbetsgrupp med två huvuduppgifter. Utarbeta förlag till kurser och föreläsningsserie i Vadstena för kommande termin. Planera och genomföra meningsfulla och stimulerande aktiviteter som riktar sig till äldre personer, som inte alltid av egen kraft förmår att ta del av de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen. 

Alla är välkomna, men vi riktar oss främst till personer med hemtjänst i eget boende. För att få ut informationen om våra aktiviteter så har vi inlett ett samarbete med kommunens hemtjänstpersonal. 

Under hösten 2018 planerar vi att genomföra några filmstunder på biblioteket samt en utflykt i närområdet.

Seniorforum i Motala.
Med hjälp av bidrag från kommunen planerar och genomför en arbetsgrupp aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboenden, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende inom vissa områden i Motala kommun. Aktiviteter som genomförts är utflykter till Mallboden och Blomsterglädje. Bowling, berättarstunder och musikunderhållning är andra exempel. Under hösten har vi börjat med högläsning, som har varit mycket uppskattat. Varje aktivitet avslutas med en fikastund, som ger möjlighet till gemytlig samvaro. Vårens program är ännu inte spikat. Målsättningen är att genomföra minst en aktivitet i månaden.

Vi är tacksamma om du vill vara med i vårt arbete. Kontakta mig Britt Broström 073 044 78 38, britt.brostrom28@gmail.com

 

Seniorforum i Vadstena
består av en lokal arbetsgrupp med två huvuduppgifter. Utarbeta förslag till kurser och föreläsningsserie i Vadstena för kommande termin. Planera och genomföra meningsfulla och stimulerande aktiviteter som riktar sig till äldre personer, som inte alltid av egen kraft förmår att ta del av de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen.

Alla är välkomna, men vi riktar oss främst till personer med hemtjänst i eget boende. För att få idéer till lämpliga aktiviteter och för att få ut information om dessa så kommer vi under året att vidareutveckla vårt samarbete med kommunens hemtjänstpersonal. Vår målsättning är att kunna erbjuda en aktivitet per månad.

Vi är tacksamma om du vill vara med i vårt arbete. Kontakta mig Gunilla Nyrén 0703 923266, gunilla.e.nyren@gmail.com.