Seniorforum Motala

Seniorforum år en verksamhet i Motala sedan sex år. Vi är tio seniorer
som planerat och genomfört utflykter och evenemang för äldre på
olika boenden i Motala tätort.
Arbetsgruppen för seniorforum har varit igång under senhösten och
haft kontakt med äldreboenden, som gärna vill att vi ska komma igång
med musikframträdanden och utflykter. De liksom vi i arbetsgruppen
är dock något avvaktande. Vi kommer att arbeta vidare efter de
förutsättningar som gäller.


Historik

Våren 2020
Verksamheten i Motala är känd sedan fem år. Vi är tio seniorer som planerat och genomfört utflykter och evenemang för äldre på olika boenden i Motala tätort. Inför 2019 nekades vi för första gången bidrag från Socialnämnden. Det är tack vare bidrag från Folkuniversitetet/Senioruniversitet, som vi har kunnat fortsätta arbetet. Men nu har vi stött på nya problem. Eftersom Socialnämnden har underskott i budgeten och tvingats dra ner på stödet för de äldre, har hemtjänstpersonalens arbete blivit så minutstyrt, att de inte hinner med att hjälpa de äldre, när de ska iväg på våra uppskattade utflykter. Vi måste hitta nya vägar för att nå de gamla! Det gäller främst dem, som bor ensamma och som ofta kan vara mycket isolerade. Just nu gnuggar vi geniknölarna, men känner att vi skulle behöva hjälp.
Kanske kan du ge oss tips hur vi ska gå vidare? Kanske du vill komma med i vårt arbete? Hör i så fall av dig, tack!
Britt Broström,
britt.brostrom28@mail.com

Bilder från Mallboden med seniorer från Eköns Trygghetsboende

Image
Image

Seniorer från Munken på Blomsterglädje

Image

Mannekänger på Strandgården

Åkervallen 25 april 2019.

Seniorforum i Motala har under våren 2019 fortsatt med att erbjuda aktiviteter på äldreboenden:

  • I februari mannekängade några av oss på Strandgården och visade kläder från Seniorshopen för ett 40-tal boenden där.
  • I mars ordnade vi bowling på 71:an med hjälp av Pia Andersson.
  • I april engagerade vi på Åkervallen Bengt Åkerfors som spelade musik från gamla tider, vilket lockade till dans.
  • I maj åkte vi med boenden på Munken till Blomsterglädje, där vi bjöd på kaffe och bärpaj.
  • I juni ska vi tillsammans med äldreboende i Gamla Stan njuta av våfflor och kaffe vid Mallboden.
  • Dessutom ordnar vi högläsning på Björkbladet, där några av oss också hjälper till med bingo och promenader och på Åkervallen ordnas en samtalsgrupp.

Vi är tio seniorer som träffas ungefär en gång i månaden för planering och uppföljning.
Tyvärr har vi i år inte fått något bidrag från Motala kommun, men Senioruniversitet har ställt upp och vi hoppas att vi inför 2020 erhåller medel från kommunen.

Seniorforum i Vadstena kommer under våren 2020 inte att bedriva någon verksamhet.

Seniorforum i Motala.
Med hjälp av bidrag från kommunen planerar och genomför en arbetsgrupp aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboenden, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende inom vissa områden i Motala kommun. Aktiviteter som genomförts är utflykter till Mallboden och Blomsterglädje. Bowling, berättarstunder och musikunderhållning är andra exempel. Under hösten har vi börjat med högläsning, som har varit mycket uppskattat. Varje aktivitet avslutas med en fikastund, som ger möjlighet till gemytlig samvaro. Vårens program är ännu inte spikat. Målsättningen är att genomföra minst en aktivitet i månaden.

Vi är tacksamma om du vill vara med i vårt arbete. Kontakta mig Britt Broström 073 044 78 38, britt.brostrom28@gmail.com

 

Seniorforum i Vadstena
består av en lokal arbetsgrupp med två huvuduppgifter. Utarbeta förslag till kurser och föreläsningsserie i Vadstena för kommande termin. Planera och genomföra meningsfulla och stimulerande aktiviteter som riktar sig till äldre personer, som inte alltid av egen kraft förmår att ta del av de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen.

Alla är välkomna, men vi riktar oss främst till personer med hemtjänst i eget boende. För att få idéer till lämpliga aktiviteter och för att få ut information om dessa så kommer vi under året att vidareutveckla vårt samarbete med kommunens hemtjänstpersonal. Vår målsättning är att kunna erbjuda en aktivitet per månad.

Vi är tacksamma om du vill vara med i vårt arbete. Kontakta mig Gunilla Nyrén 0703 923266, gunilla.e.nyren@gmail.com.