Seniorforum – ett utvecklingsområde

Vi har under de senaste åren utvecklat något vi kallar Seniorforum, som finns både i Motala och Vadstena. Med hjälp av bidrag från respektive kommun planerar och genomför en arbetsgrupp i respektive kommun aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kulturutbud som finns. Det gäller främst personer med hemtjänst i eget boende samt personer i trygghetsboende och äldreboende.

Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboenden, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende. Under hösten 2017 har vi ordnat besök på Motormuséet med pensionärer i Gamla Stan, musikeftermiddag på 59:an och utflykter till Blomsterglädje med pensionärer från Gamla Stan resp Agneshög Väster. Vi bjuder alltid på något gott till kaffet.

Samtliga utflykter sker med färdtjänst och privata bilar. Vi tar bilder vid de olika arrangemangen, som lämnas över för att anslås på de olika boendena. Dessutom ordnar Seniorforum Motala berättarstunder på Åkervallen samt guidad stadsvandring för SFI-elever i samarbete med lärare på skolan. Arbetsgruppen planerar ett liknande program för våren 2018.

Seniorforum i Vadstena riktar sig till personer med hemtjänst i eget boende. Under hösten 2017 har vi lagt grunden för ett mer systematiskt samarbete med kommunens hemtjänst. Det är viktigt att hemtjänstpersonalen hjälper till att informera och motivera personer att delta i de aktiviteter vi erbjuder.

Under våren 2018 planerar vi att genomföra två berättarstunder under ledning av en person som kan mycket om gamla Vadstena och som har en hel del intressant och roligt bildmaterial. Vi kommer också att anordna en musikstund. Vid varje tillfälle bjuder vi på kaffe med dopp. Aktiviteterna kommer att äga rum på Vadstena bibliotek.

Seniorforum – ett utvecklingsområde

Vi har under de senaste åren utvecklat något vi kallar Seniorforum, som finns både i Motala och Vadstena. Med hjälp av bidrag från respektive kommun planerar och genomför en arbetsgrupp i respektive kommun aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kulturutbud som finns.
Det gäller främst personer med hemtjänst i eget boende samt personer i trygghetsboende och äldreboende.

Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboende, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende.
Under våren 2018 har vi anordnat bowling och utflykt till Blomsterglädje för personer på trygghetsboendet Ekön och musikunderhållning på 59:an i Gamla stan. Vi bjuder alltid på något gott till kaffet
. Utflykterna sker med färdtjänst och privata bilar. Vi tar bilder vid de olika arrangemangen, som lämnas över för att anslås på de olika boendena.

Dessutom ordnar Seniorforum Motala regelbundet berättarstunder på Åkervallen och varannan vecka högläsning på Skogsgården.
Till hösten 2018 finns det planer på att utöka tillfällen med högläsning då det finns behov på äldreboenden/demensboenden.

Seniorforum i Vadstena består av en lokal arbetsgrupp med två huvuduppgifter. Utarbeta förlag till kurser och föreläsningsserie i Vadstena för kommande termin. Planera och genomföra meningsfulla och stimulerande aktiviteter som riktar sig till äldre personer, som inte alltid av egen kraft förmår att ta del av de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen. 

Alla är välkomna, men vi riktar oss främst till personer med hemtjänst i eget boende. För att få ut informationen om våra aktiviteter så har vi inlett ett samarbete med kommunens hemtjänstpersonal. 

Under hösten 2018 planerar vi att genomföra några filmstunder på biblioteket samt en utflykt i närområdet.