Seniorforum – ett utvecklingsområde

Vi har under de senaste åren utvecklat något vi kallar Seniorforum, som finns både i Motala och Vadstena. Med hjälp av bidrag från respektive kommun planerar och genomför en arbetsgrupp i respektive kommun aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kulturutbud som finns. Det gäller främst personer med hemtjänst i eget boende samt personer i trygghetsboende och äldreboende.

Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboenden, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende. Under hösten 2017 har vi ordnat besök på Motormuséet med pensionärer i Gamla Stan, musikeftermiddag på 59:an och utflykter till Blomsterglädje med pensionärer från Gamla Stan resp Agneshög Väster. Vi bjuder alltid på något gott till kaffet.

Samtliga utflykter sker med färdtjänst och privata bilar. Vi tar bilder vid de olika arrangemangen, som lämnas över för att anslås på de olika boendena. Dessutom ordnar Seniorforum Motala berättarstunder på Åkervallen samt guidad stadsvandring för SFI-elever i samarbete med lärare på skolan. Arbetsgruppen planerar ett liknande program för våren 2018.

Seniorforum i Vadstena riktar sig till personer med hemtjänst i eget boende. Under hösten 2017 har vi lagt grunden för ett mer systematiskt samarbete med kommunens hemtjänst. Det är viktigt att hemtjänstpersonalen hjälper till att informera och motivera personer att delta i de aktiviteter vi erbjuder.

Under våren 2018 planerar vi att genomföra två berättarstunder under ledning av en person som kan mycket om gamla Vadstena och som har en hel del intressant och roligt bildmaterial. Vi kommer också att anordna en musikstund. Vid varje tillfälle bjuder vi på kaffe med dopp. Aktiviteterna kommer att äga rum på Vadstena bibliotek.