Ordföranden har ordet november 2019

estadigUncategorizedLeave a Comment

Programmet för ht 2019 är i full gång och vi gläds åt att medlemsantalet ökar och att större delen av vårt utbud av kurser har startat med förväntansfulla seniorer, som vill fortsätta sitt lärande.

Under hösten har SU Motala Vadstena varit värd för regionmöte med SU från Norrköping, Linköping, Jönköping och Växjö. Som ny ordförande var det ett fantastiskt bra tillfälle att få en omvärldsbild av vad som pågår inom andra SU. Vi som deltog från styrelsen fyllde på med idéer, som vi sedan tog med oss till vår Strategidag för alla funktionärer, som vi hade i slutet av oktober. Bl a har vi beslutat att från vt 2020 höja medlemspriset vid föreläsningarna till 40 kr. Beslutet grundar sig på att vi har haft samma pris under lång tid och att omkostnaderna ökar, bl a lokalkostnaderna. Vi hoppas och tror att föreläsningarna även i fortsättningen kommer att vara välbesökta. Ett annat beslut, som också rör föreläsningarna, är att det är allt svårare att engagera föreläsare utan att också höja gränsen för arvode. Vi har därför beslutat att satsa lite mer för att öka intresset för föreläsningarna, som också är öppna och ger möjlighet för icke medlemmar och potentiella nya medlemmar, att ta del av föreläsningarna. Vi vill också erbjuda medlemsträffar i samband med några av föreläsningarna nästa termin. Medlemsträffar innebär att vi bjuder på fika efter föreläsningen och att styrelsen då får tillfälle att mingla och ta in synpunkter på program mm av er, våra medlemmar. SU Motala Vadstena är vad vi alla medlemmar gör det till!  Vi hade en medlemsträff i början på oktober i Tegelviken där vi grillade korv och bjöd på fika. Medlemsträffen avslutades med en föreläsning av Margareta Spels, som gav oss inblick i Tegelviken och tegelbruken från förr. Det var välbesökt och mycket uppskattat.

Alla verksamhetsgrupperna (resegruppen, föreläsningsgruppen och kursgruppen) arbetar nu för fullt med att ta fram ett program för vt 2020 och även kommande termin finns några återkommande kurser, men också många nya områden att fördjupa sig i.

Vi behöver bli fler funktionärer, som kan bidra efter egen förmåga och på sina egna villkor! Ta gärna kontakt med mig eller någon annan funktionär inom SU Motala Vadstena så kan vi prata vidare.

 

Ewa Rasch

Ordförande

SU Motala Vadstena

raschewa53@gmail.com

Lämna ett svar