Ordföranden har ordet maj/juni 2018

estadigOrdföranden har ordetLeave a Comment

Ordföranden har ordet maj/juni 2018

I år blommar hägg och syren samtidigt. Även liljekonvaljen står snart i blom. Det går lite för fort då man måste ge sig tid att njuta.
Förhoppningsvis hinner inte orkidéerna blomma över till den 4 juni då jag hoppas att många av våra medlemmar möter upp på vår intressanta orkidévandring i Sjöbo-Knäppans naturreservat.

SU:s funktionärer var i april samlade för en strategidag. I grupper diskuterades SU:s mål och värderingsgrunder. Vi blev ganska eniga om att SU:s uppdrag är lärande, social gemenskap och delaktighet för alla 55+. Jag tror inte det blir svårt för alla våra verksamhetsgrenar att på olika sätt leva upp till dessa hörnstenar.

Jag vill återigen påminna om att SU behöver fler funktionärer för att bedriva denna fantastiska verksamhet. Är du intresserad av att dela meningsfulla insatser tillsammans med inspirerande vänner – hör i så fall av dig till mig eller någon av våra funktionärer.

Jag önskar alla en riktigt skön sommar!

Britt Skau

Britt.m.skau@gmail.com

0702-984833

Kommentera