Ordföranden har ordet maj 2019

estadigUncategorizedLeave a Comment

Sedan extra årsmötet i april är jag, Ewa Rasch,  ny styrelseordförande för Senioruniversitetet i Motala/Vadstena. Det är ett uppdrag som känns angeläget, då jag sedan förra året avslutat mitt yrkesliv med pensionsavgång och nu är vidöppen för nya utmaningar i den här nya spännande fasen av livet. Jag har en yrkesbakgrund som socionom och har arbetat inom hälso- och sjukvård och mött patienter och anhöriga där livet inte blev som förväntat p g a plötsliga förändringar och nya oväntade förutsättningar. Det har gett mig erfarenhet och visdom att vi i kris också växer och lär oss nya sätt att fortsätta leva livet. Under de senaste 25 åren arbetade jag som chef på olika nivåer inom Region Östergötland och inom Linköpings universitet. Det har inneburit utmaningar och ett ständigt lärande. Att då få förtroendet att leda Senioruniversitetet är därför angeläget både för mig själv i ett fortsatt lärande, men också att få vara delaktig i att andra seniorer får möjlighet att lära sig något nytt och därmed förbättra hälsan alt vidmakthålla den goda hälsan. Vår hjärna kräver ständiga utmaningar och får aldrig bli “uttråkad”. Det är därför Senioruniversitet är en fantastisk tillgång för oss seniorer.

Jag har under de senaste veckorna träffat flera av de grupper som tar fram program för höstterminen. Det är ett fantastiskt arbete som görs ideellt och med ett stort engagemang. Alla vittnar om att det är roligt att få bidra och att det också ger mycket tillbaka. Som ordförande är jag förstås tacksam över att det finns så många som vill bidra till fortsatt lärande. Det känns tryggt när uppdraget är nytt och det finns många frågor att sätta sig in i. Jag ser nu fram emot höstprogrammet som alla arbetar intensivt med och som ska vara klart innan midsommar, för att sedan skickas ut till alla medlemmar i augusti. Det kommer att finnas något för oss alla!

Vårhälsningar

Ewa Rasch
Ordförande

Lämna ett svar