Ordföranden har ordet i mars 2020

estadigUncategorizedLeave a Comment

Vi har en ny styrelse, som valdes på årsmötet den 27/2. Årsmötet hade också att ta ställning
till ett förslag till ändring av stadgarna, som presenterades och som årsmötet, med några
justeringar, fattade beslut om. Beslutet innebär bl a att styrelsen förstärks med ledamöter
som representerar våra verksamhetsgrupper, kurs-, föreläsnings- och resegruppen. I
nuvarande stadgar är de endast adjungerade och saknar mandat vid exempelvis röstning.
Detta ville vi ändra på. Det krävs två beslutande möten varav ett är årsmöte för att beslutet
ska vinna laga kraft. Nu återstår därför ett extra årsmöte den 18/3 kl 14 i Vadstena
(Riksbyggens lokal, Katarinas väg 6B) På hemsidan finns all information inför det extra
årsmötet. Den nya styrelsen kommer att ta fram mätbara mål för verksamheten, som följs
upp för att säkerställa att du som medlem erbjuds kurser, föreläsningar och resor med
bibehållen hög kvalitet. Behovet av gemensamma mål och uppföljningskriterier har funnits i
verksamhetsgrupperna under en tid, så nu är det dags att ta fram underlag och besluta om
rimliga mål. Ett annat viktigt arbete är att rekrytera fler funktionärer till SU Motala Vadstena.
Idag är vi ca 30 funktionärer och vi behöver bli fler. Dels för att fördela arbetsuppgifterna
jämnare inom verksamhetsgrupperna och dels för att ersätta funktionärer som väljer att
avsluta sina åtaganden inom SU. Styrelsen kommer att göra en översyn av de förmåner som
erbjuds idag för att se om det finns anledning att förändra för att lättare kunna rekrytera.
Det arbetet kommer att pågå under våren och diskuteras på Strategidagen för
funktionärerna i maj.
Under tiden pågår arbetet med höstens program, som blir minst lika spännande som
tidigare. På våra medlemsmöten, den 20/4 på Nubbekullen, Motala och den 1/6 vid
Vadstena Båtklubb, kommer ni att få ta del av det kommande programmet, så boka redan nu
in dessa datum. Vi ses!

Ewa Rasch
Ordförande

Lämna ett svar