Ordföranden har ordet – oktober 2017

estadigUncategorizedLeave a Comment

Ordföranden har ordet – oktober 2017

Nu närmar sig höstens Samvarodag. Varje höst en dag i oktober träffas funktionärerna för att dels ta upp frågeställningar, som behöver diskuteras och dels få tid att umgås och lära känna varandra lite bättre. Senioruniversitetet Motala Vadstena har 37 funktionärer fördelade på tio arbetsgrupper. En del av oss finns med i flera.

I höst träffas vi i Vadstena på Folkhögskolan den 26 oktober. Styrelsen har beslutat, att vi funktionärer ska ses vartannat år i Vadstena, vartannat år i Motala. Det känns bra med tanke på att det i senaste statistiken var 163 medlemmar bosatta i Vadstena, 534 i Motala. (Visst blir man ledsen, när FU på sin hemsida skriver ”Senioruniversitetet Motala” och har tappat bort Vadstena! Vi har påtalat detta, men inget händer!)

Vår uppgift är att förvalta våra fina traditioner, och dessutom att utveckla verksamheten. Kursgruppen vill få ökad kunskap om medlemmarnas önskemål och behov i olika åldersgrupper. Därför ska vi diskutera hur metoden med fokusgrupper kan hjälpa oss. Föreläsningsgruppen har skrivit fram förslag på alternativa vägar i arbetet. Det blir spännande att diskutera och ta ställning till. Resegruppen vill se ett ökat samarbete med både kurs- och föreläsningsgruppen för att ge ännu bättre kvalitet på resorna.

Så ska vi få rapport om pilotprojektet, projektet, som vill ge meningsfull fritid utöver det ordinarie programmet som SU erbjuder. En information om arbetet i Seniorforum står också på programmet. – Ja, dessutom ska vi göra en uppföljning av kommunikationsplanen, planera medlemsmöten och få veta mer om hemsidan som är under uppbyggnad.

Det finns en hel del att göra, och så ska vi få in tid för samvaro!

Det skulle vara roligt att kunna maila ut resultatet av vårt arbete. Men det förutsätter att du anmäler din mailadress. Gör det!

 

Britt Broström

britt.brostrom28@gmail.com

Kommentera