Mål och värdegrund för SU Motala/ Vadstena 2018

Vårt Uppdrag
Lärande, social gemenskap och delaktighet för alla 55+

Våra mål
Erbjuda stimulerande och lustfylld verksamhet genom föreläsningar, kurser och resor, samt aktiviteter för äldre i behov av extra stöd.

Arbetsformer som ger möjlighet för våra medlemmar att vara delaktiga i föreningens arbete.

Stimulera kulturell mångfald bland medlemmar.

Behålla medlemmar samt verka för ett ökat medlemsantal

Våra strategier
Tillsätta en MEDLEMS-arbetsgrupp med uppdrag att
-Åtgärda medlemmarnas önskemål -Medlemsvård genom möten, telefon och hemsida
-Använda SMS-tjänsten
-Ta fram former för att Rekrytera och behålla funktionärer
-Marknadsföring
-Uppmuntra nya idéer