Tidigare ordföranden har ordet:
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
2016

Ordföranden har ordet

Mars 2017
Jag har funderat en hel del på ordet bildning och vad ordet står för. Bildningsbegreppet har speglats på olika sätt både i TV och andra media det senaste året. Dels hade Horace Engdahl en programserie, en bildningsresa i den klassiska bildningens anda, dels har Eric Schüldt i vårens program Idévärlden analyserat vad bildning står för idag två hundra år efter det att begreppet lanserades.
Bildning är så mycket mer än utbildning. Bildning är ett kunskapande, en nyfikenhet efter ny kunskap. Att vilja lära sig mer är ett livsprojekt. Förutsättningen att nå dit är att äga skriftspråket, att kunna läsa och skriva. Bildning kräver också ett kritiskt tänkande och att använda sig av källkritik.
Göran Rosenbergs krönika i Söndagsmorgon härförleden kastar ett strålkastarljus på risken med den digitala kommunikationen på sociala media. Språket blir lätt urholkat, ytligt och onyanserat. Korta satser, enkel meningsbyggnad och slarvig stavning innebär en risk för nedbrytning av det skrivna ordets kultur. Skriftspråket är en förutsättning för all verksamhet i ett civiliserade samhälle och en förutsättning för demokratin. Varje samhälle måste se till att läs-och skrivkompetensen är allmän och utvecklad!
Vårt arbete i Senioruniversitet är ett led i det bildningsarbete, som ger varje deltagare möjlighet att söka kunskap och utveckla sin personlighet och att i samtal och diskussioner vinna ny kunskap. Det är utifrån nya tankar i dialog med andra som ett sant demokratiskt samhälle utvecklas.
Till sist
Ellen Key skrev i Skolan och bildningen, 1897, ”den äkta bildningen, hvilken medför en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och att förstå det lefvande lifvets mångskiftande företeelser”.
Britt Broström
britt.brostrom28@gmail.com