Nu fortsätter vi med att fylla våra föreläsningar, resor och andra aktiviteter

Bäste medlem!
Det var väldigt roligt att så många kom och deltog i vårt årsmöte. Det var nytt rekord i antal deltagare! Nu fortsätter vi med att fylla våra föreläsningar, resor och andra aktiviteter.

Måndag den 11 mars, kl 14.00
Föreläsning i Vätternkyrkan, Vadstena
Jesus i musiken
Föreläsare: Christer Staaf, kaplan i Linköpings domkyrka. Presentation av föreläsningen finns i programmet och på Facebook. Ingen föranmälan

 

Onsdag den 13 mars, kl 14.00
Eftermiddagsbio – Priscilla
Se presentation i nyhetsbrevet den 23/2.
Vänligen kontakta SUs kansli via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se eller telefon 076-035 33 80 (helst via SMS) för information om eventuella resterande platser eller avbokning.

Tisdag den 19 mars, kl 14.00
Föreläsning i Pingstkyrkan, Motala
Charles Lindbergh – flygaresset med många bottnar
Föreläsare: Sven-Göran Andersson. Presentation av föreläsningen finns i programmet.

Avgifter       föreläsning 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar, fika 50 kr – bokas vid anmälan.
Anmälan      senast 17/3 till Ewa Rasch på 070-379 86 11 (helst SMS)
Betalning     Swish (helst) annars kontanter, jämna pengar, på plats

 

Onsdag den 20 mars, kl 14.00
Studiebesök vid Naturum Tåkern
Sofie Hellman, naturvägledare, berättar om Tåkerns historia, Naturums verksamhet och det rika djur- och växtliv som finns vid Tåkern. Vi får sedan följa med ut på jakt efter vårfåglar och andra vårtecken. Kikare finns att låna. Naturum öppnar för oss ca 13.30. Medtag eget fika.

Anmälan      senast 14/3 till SUs kansli via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se eller till telefon 076-035 33 80 (helst SMS)
Avgifter       50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar
Betalning     Swish (helst) annars kontanter, jämna pengar, på plats 

Hitta dit       sök ”Naturum Tåkern” på Google Maps                       eller

  • kör via Vadstena mot Väderstad. Vid Karleby efter ca 12 km sväng höger och följ bruna skyltar mot Naturum Tåkern eller
  • kör via Vadstena mot Omberg. Efter ca 14 km sväng vänster vid avtagsväg mot Väversunda och följ bruna skyltar mot Naturum Tåkern.

Samåkning  Ange gärna, när du anmäler dig, om du kan erbjuda skjuts eller om du behöver skjuts. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till. Samåkning börjar och slutar på tid och plats som chaufför och passagerare själva kommer överens om.

Måndag den 25 mars – sista dag för anmälan till vårens resor
… till Kumla och Hallsberg. Resan går av stapeln tisdag den 18 april. All information finns i programmet och på vår hemsida.

OCH

… till södra Finland som arrangeras den 6-9 maj. OBS ändrat datum från vad som anges i programmet. Resan presenteras utförligt på vår hemsida.

I samband med alla våra aktiviteter gäller fortfarande stort eget ansvar. Vi deltar bara om vi är helt friska, vi håller avstånd och vi tar hänsyn till andra deltagare.