Litteratur och relationer

Vi läser böcker av kvinnliga författare och utgår från Gun-Britt Sundströms roman Maken. De romaner vi jämför den med är Helena von Zweigbergks 1959. Ingrid och Georg; Moa Herngrens Skilsmässan; Sally Rooneys Normala människor; Lydia Sandgrens Samlade verk och Anna-Karin Palms Målarens döttrar. I vår analys letar vi likheter och skillnader.

Tid: torsdagar kl 14.00 varannan vecka
Omfattning: 6×2 studietimmar
Start: torsdag 9 februari
Pris: 350 kr exklusive kurslitteratur
Kursledare: Helena Svensson Lindblom