Kvinnor och vetenskap – från 1900-talet till idag

Kvinnor kämpar vidare inom vetenskapen för en jämställd ställning
med männen. De kommer in i vetenskapsakademier och får betydande forskningsresultat inom matematik, fysik, kemi, biologi och medicin.
Ändå är det bara 5% av Nobelpristagarna som är kvinnor!
Vi lyfter vi fram några av dessa kvinnor. Utan deras insatser skulle världen inte vara densamma som den är idag. Några namn från en lång lista är Anna Sundström, Lise Meitner, Sofia Kovalevskaja, Marie och Irene Curie, Maria Göppert Mayer, Rosalind Franklin, Emanuelle Charpentier, Jennifer Doudna och senaste Nobelpristagaren i medicin Katalin Karikó.
Tid onsdagar kl 14.00 varannan vecka
Omfattning 6×2 studietimmar
Start onsdag den 7 februari
Pris 300 kr
Kursledare Martha Magyar