Kvinnor och vetenskap

Halva befolkningen i världen har alltid bestått av kvinnor. De har ända nästan helt varit utanför det offentliga livet. Inom områdena läkekonst, vetenskap, uppfinningar och upptäcktsresor lyser de
ännu mer med sin frånvaro. I kursen lyfter vi fram några av de pionjärer som har trotsat gränser och brutit sig ur anonymiteten
inom dessa områden. Några namn från en lång lista är Hildegard av Bingen, Florence Nightingale, Marie Curie, Lise Meitner, Mary Kingsley, Karen Blixen och Isabella Bird…

Tid onsdagar kl 14.00 varannan vecka
Omfattning 6×2 studietimmar
Start onsdag den 20 september
Pris 300 kr
Sista anmälningsdag 6 september
Kursledare Martha Magyar