Kvinnor och vetenskap

Halva befolkningen i världen har alltid bestått av kvinnor. De har ändå nästan helt varit utanför det offentliga livet. Inom områdena läkekonst, vetenskap, uppfinningar och upptäcktsresor lyser de ännu mer med sin frånvaro. I kursen lyfter vi fram några av de pionjärer som har trotsat gränser och brutit sig ur anonymiteten inom dessa områden. Några namn från en lång lista är Hildegard av Bingen, Florence Nightingale, Marie Curie, Lise Meitner, Mary Kingsley, Karen Blixen och Isabella Bird…

Tid torsdagar kl 14.00 varannan vecka
Omfattning 6×2 studietimmar
Start torsdag den 21 september
Pris 300 kr
Kursledare Martha Magyar