Historia – viktigare än någonsin

Vi studerar avgörande skeenden och betydelsefulla personer i Sveriges och Nordens historia. Ingen kronologisk ordning utan vi väljer fritt i den digra historien.

Tid tisdagar kl 10.00 varannan vecka
Omfattning 6×2 studietimmar
Start tisdag 19 september
Pris 300 kr
Kursledare Göran Björnståhl