EU och EU-valet

Den 9 juni 2024 är det dags för val till EU-parlamentet. Vad är bakgrunden till detta och vad betyder det för oss här i Sverige? Kursen inleds med en introduktion till EU:s utveckling och dess institutioner för att sedan fokusera på det kommande valet till parlamentet.
Frågor som kommer att diskuteras är; Hur och varför tillkom EU? Vad är huvuddragen i utvecklingen av EU:s institutioner? Vad är relationen mellan parlamentet och de andra institutionerna, som rådet och kommissionen? Vilken roll har parlamentet och de folkvalda i EU:s politiska system? Hur påverkas Sverige och svensk politik av valet? Under studiecirkelen varvas föreläsningar med diskussioner baserat på ett anvisat textmaterial.
Tid torsdagar kl. 13.00
Omfattning 3×3 studietimmar
Start torsdag den 11 april
Pris 225 kr
Kursledare Per Jansson