Det goda åldrandet – 70 år är inte det nya 50 utan istället något mycket mer

Tisdagen den 10 oktober kl 14.00 – 15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Föreläsningen baserar sig på många års forskning om det goda åldrandets sociala och psykologiska bestämmelsefaktorer, men tar också sin utgångspunkt i personliga erfarenheter och reflektioner. Attityder till äldre i media och samhälle tas upp liksom några av de utmaningar som vi alla måste möta under åldrandet.

Föreläsare: Mikael Rennemark, Professor i psykologi, Linnéuniversitetet
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 3 oktober till Ewa Rasch, tel.070-379 86 11 (helst SMS)