Aktiekunskap fortsättning

Är du redan igång med ditt sparande i aktier och/eller fonder
men vill lära dig mer? Har du kanske tidigare gått vår grund-
studiecirkel i aktiekunskap? I den här studiecirkelen får du lära dig mer om
nyckeltal, hur du ska läsa årsrapporter och skapa en aktiestrategi.
Tid torsdagar kl. 13.00 varannan vecka
Omfattning 3×3 studietimmar
Start torsdag den 18 april
Pris 225 kr
Kursledare Kristina Boström