Språkkurser

Kurser i Motala

Kurserna äger rum på Sjögatan 14 i Motala om inget annat anges i
programmet.

Engelska

Du som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar ständigt.
Med dessa kurser vill vi ge dig möjlighet att förbättra din engelska.
Lätt engelsk konversation, lätta texter och ordkunskap.
Viss förkunskap behövs.

 • Engelska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Onsdagar kl.10.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 19 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

 • Engelsk A2, fortsättningskurs 2
  Tid Onsdagar kl.14.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 19 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell


Tyska

 • Tyska är ett mycket användbart språk. Tyskland ligger mitt i ett Europa i förändring och den ökade globaliseringen har lett till att du möter det tyska språket världen över. Denna kurs riktar sig till dig som vill kunna prata tyska när du kommer till Tyskland eller prata med tyska turister i Sverige. Lätt tysk konversation, vi läser texter, övar ordkunskap och grammatik. Kunskap från högstadiet behövs.
  Kurslitteratur: Lieber Deutsch 3.2.0.
 • Tyska A2, fortsättningskurs
  Tid Fredagar kl.10.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Fredagen den 21 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

Italienska

Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss strukturen i språket, utreder grammatiska svårigheter och läser artiklar ur italiensk dagspress.
I kurs1 läser vi, ej tillrättalagd, italiensk litteratur och i kurs 2 läser vi böcker i Easy Readers B-format.

 • Italienska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Torsdagar kl.13.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 6 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca
 • Italienska B2, fortsättningskurs 2
  Tid Torsdagar kl.15.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 6 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca

Spanska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i spanska. Med denna kurs vill vi att du
ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och
vid kontakt med personer från dessa länder. Vi lär oss lite grammatik,
att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och
dryck på spanska.

 • Spanska A1, nybörjarkurs
  Tid Måndagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Måndagen den 17 september
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lupita Lindqvist

Franska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i franska. Med denna kurs vill vi att du ska göra dig förstådd under resor i franskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder eller uppleva glädjen att känna på ett nytt språk. Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på franska.

 • Franska A1, nybörjarkurs
  Tid Fredagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Fredagen den 14 september
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Cyndie-Pamela Inagakima

Kurser i Motala

Kurserna äger rum på Sjögatan 14 i Motala om inget annat anges i
programmet.

Engelska

Du som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar ständigt. Med dessa kurser vill vi ge dig möjlighet att förbättra din engelska.
Lätt engelsk konversation, lätta texter och ordkunskap.
Viss förkunskap behövs.

 • Engelska B2, fortsättningskurs

  Tid                           Onsdagar kl.10.00  
  Omfattning            10×2 studietimmar
  Start                        Onsdagen den 30 januari
  Pris                          780 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Brita Chorell

 • Engelsk A2, fortsättningskurs

  Tid                           Onsdagar kl.14.00  
  Omfattning            10×2 studietimmar
  Start                        Onsdagen den 30 januari
  Pris                          780 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Brita Chorell


Tyska

 • Tyska är ett mycket användbart språk. Tyskland ligger mitt i ett Europa i förändring och den ökade globaliseringen har lett till att du möter det tyska språket världen över. Denna kurs riktar sig till dig som vill kunna prata tyska när du kommer till Tyskland eller prata med tyska turister i Sverige. Lätt tysk konversation. Vi läser texter, övar ordkunskap och grammatik. Kunskap från högstadiet behövs.
  Kurslitteratur: Lieber Deutsch 3, 2.0.
 • Tyska A2, fortsättningskurs

  Tid                           Fredagar kl.10.00
  Omfattning            10×2 studietimmar
  Start                        Fredagen den 25 januari
  Pris                         780 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Brita Chorell


Italienska

 • Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss strukturen i språket, utreder grammatiska svårigheter och läser artiklar ur italiensk dagspress.
 • Italienska B2, fortsättningskurs

  Tid                           Torsdagar kl.13.30
  Omfattning            10×2 studietimmar
  Start                        Torsdagen den 7 februari
  Pris                          780 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Lena Savoca


Spanska

 • Vi erbjuder en fortsättningskurs i spanska. Med denna kurs vill vi att du ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder. Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på spanska.
 • Spanska A1, fortsättningskurs

  Tid                           Måndagar kl.10.00
  Omfattning              8×2 studietimmar
  Start                         Måndagen den 18 februari
  Pris                          620 kr exklusive kurslitteratur
  Kursledare               Lupita Lindqvist


Franska

 • Vi erbjuder en nybörjarkurs i franska. Med denna kurs vill vi att du ska göra dig förstådd under resor i franskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder eller uppleva glädjen att känna på ett nytt språk. Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på franska.
 • Franska A1, nybörjarkurs

  Tid                           Fredagar kl.10.00
  Omfattning              8×2 studietimmar
  Start                         Fredagen den 15 februari
  Pris                          620 kr exklusive kurslitteratur
  Kursledare               Cyndie-Pamela Inagakima

Kurser i Vadstena

Kurserna äger rum på Biblioteket i Vadstena om inget annat anges.


  Italienska

  Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Våra kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss elementär grammatik, förståelse av språket och läser böcker och ibland tidningsartiklar.

  • Italienska A1, fortsättningskurs

   Tid                           Tisdagar kl. 15.30
   Omfattning            10×2 studietimmar
   Start                        Tisdagen den 22 januari
   Pris                          780 kr exklusive ev kurslitteratur
   Kursledare             Lena Savoca

   Deltagare med någorlunda kunskaper i italienska är välkomna.

  • Italienska B2, fortsättningskurs

   Tid                           Tisdagar kl. 13.00
   Omfattning            10×2 studietimmar
   Start                        Tisdagen den 22 januari
   Pris                          780 kr exklusive ev kurslitteratur
   Kursledare              Lena Savoca


  Spanska

  • Spanska är ett romanskt språk som utvecklats ur latinet. Det är världens näst största språk och talas idag av cirka 330 miljoner människor. Med denna kurs vill vi att du ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder.
   Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på spanska.
  • Spanska B2, fortsättningskurs

   Tid                           Torsdagar kl. 10.00
   Omfattning            8×2 studietimmar
   Start                        Torsdagen den 7 februari
   Pris                          620 kr exklusive ev kurslitteratur
   Kursledare             Ana Cid


  Latin

  • Latin är det språk som var skriftspråk i det romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.
  • Latin till husbehov A1, fortsättningskurs

   Tid                           Torsdagar kl. 13.00
   Omfattning            6×2 studietimmar
   Start                        Torsdagen den 24 januari
   Pris                          470 kr exklusive ev kurslitteratur
   Kursledare             Lars Elmér