Språkkurser

Kurser i Motala

Kurserna äger rum på Sjögatan 14 i Motala om inget annat anges i
programmet.

Engelska

Du som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar ständigt.
Med dessa kurser vill vi ge dig möjlighet att förbättra din engelska.
Lätt engelsk konversation, lätta texter och ordkunskap.
Viss förkunskap behövs.

 • Engelska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Onsdagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 24 januari
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

 • Engelsk A2, fortsättningskurs 2
  Tid Onsdagar kl.14.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 24 januari
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell


Tyska

 • Tyska är ett mycket användbart språk. Tyskland ligger mitt i ett Europa i förändring och den ökade globaliseringen har lett till att du möter det tyska språket världen över. Denna kurs riktar sig till dig som vill kunna prata tyska när du kommer till Tyskland eller prata med tyska turister i Sverige. Lätt tysk konversation, vi läser texter, övar ordkunskap och grammatik. Kunskap från högstadiet behövs.
  Kurslitteratur: Lieber Deutsch 3.2.0.
 • Tyska A2, fortsättningskurs
  Tid Fredagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Fredagen den 26 januari
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

Italienska

Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss strukturen i språket, utreder grammatiska svårigheter och läser artiklar ur italiensk dagspress.
I kurs1 läser vi, ej tillrättalagd, italiensk litteratur och i kurs 2 läser vi böcker i Easy Readers B-format.

 • Italienska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Torsdagar kl.13.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 25 januari
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca
 • Italienska B2, fortsättningskurs 2
  Tid Torsdagar kl.15.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 25 januari
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca

Spanska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i spanska. Med denna kurs vill vi att du
ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och
vid kontakt med personer från dessa länder. Vi lär oss lite grammatik,
att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och
dryck på spanska.

 • Spanska A1, nybörjarkurs
  Tid Måndagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Måndagen den 19 februari
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lupita Lindqvist

Franska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i franska. Med denna kurs vill vi att du ska göra dig förstådd under resor i franskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder eller uppleva glädjen att känna på ett nytt språk. Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på franska.

           Inställd denna termin!

Kurser i Motala

Kurserna äger rum på Sjögatan 14 i Motala om inget annat anges i
programmet.

Engelska

Du som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar ständigt.
Med dessa kurser vill vi ge dig möjlighet att förbättra din engelska.
Lätt engelsk konversation, lätta texter och ordkunskap.
Viss förkunskap behövs.

 • Engelska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Onsdagar kl.10.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 19 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

 • Engelsk A2, fortsättningskurs 2
  Tid Onsdagar kl.14.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 19 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell


Tyska

 • Tyska är ett mycket användbart språk. Tyskland ligger mitt i ett Europa i förändring och den ökade globaliseringen har lett till att du möter det tyska språket världen över. Denna kurs riktar sig till dig som vill kunna prata tyska när du kommer till Tyskland eller prata med tyska turister i Sverige. Lätt tysk konversation, vi läser texter, övar ordkunskap och grammatik. Kunskap från högstadiet behövs.
  Kurslitteratur: Lieber Deutsch 3.2.0.
 • Tyska A2, fortsättningskurs
  Tid Fredagar kl.10.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Fredagen den 21 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Brita Chorell

Italienska

Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss strukturen i språket, utreder grammatiska svårigheter och läser artiklar ur italiensk dagspress.
I kurs1 läser vi, ej tillrättalagd, italiensk litteratur och i kurs 2 läser vi böcker i Easy Readers B-format.

 • Italienska B2, fortsättningskurs 1
  Tid Torsdagar kl.13.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 6 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca
 • Italienska B2, fortsättningskurs 2
  Tid Torsdagar kl.15.30
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 6 september
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca

Spanska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i spanska. Med denna kurs vill vi att du
ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och
vid kontakt med personer från dessa länder. Vi lär oss lite grammatik,
att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och
dryck på spanska.

 • Spanska A1, nybörjarkurs
  Tid Måndagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Måndagen den 17 september
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lupita Lindqvist

Franska

Vi erbjuder en nybörjarkurs i franska. Med denna kurs vill vi att du ska göra dig förstådd under resor i franskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder eller uppleva glädjen att känna på ett nytt språk. Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på franska.

 • Franska A1, nybörjarkurs
  Tid Fredagar kl.10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Fredagen den 14 september
  Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Cyndie-Pamela Inagakima

Kurser i Vadstena

Kurserna äger rum på Biblioteket i Vadstena om inget annat anges.

Italienska

Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss elementär grammatik, förståelse av
språket och läser böcker i Easy Readers A-format. Även nya deltagare med någorlunda kunskaper i italienska är välkomna.

 • Italienska A2, fortsättningskurs
  Tid Tisdagar kl. 13.00
  Omfattning 10×2 studietimmar
  Start Tisdagen den 23 januari
  Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lena Savoca


Spanska

 • Spanska är ett romanskt språk som utvecklats ur latinet. Det är världens näst största språk och talas idag av cirka 330 miljoner människor. Med denna kurs vill vi att du ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder.
  Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på spanska.
 • Spanska A1, fortsättningskurs
  Tid Torsdagar kl. 10.00
  Omfattning 8×2 studietimmar
  Start Torsdagen den 15 februari
  Pris 575 kr
  Kursledare Ana Cid

Latin

Ingen talar längre latin, men ord och fraser på det gamla romarspråket
dyker ofta upp i tal och texter. Hur uttalar man dem, vad betyder de
egentligen, varför har de just den ändelsen? Med hjälp av en
nyutkommen lärobok för självstudier bekanta vi oss med latinets rika
formlära.

 • Latin till husbehov
  Tid Torsdagar kl. 13.00
  Omfattning 6×2 studietimmar
  Startdatum Torsdagen den 15 februari
  Pris 420 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Lars Elmér

   Kurser i Vadstena

   Kurserna äger rum på Biblioteket i Vadstena om inget annat anges.

   Engelska

   Den som behärskar engelska kommer långt. Engelska är ett världsspråk och antalet engelsktalande människor i världen ökar ständigt. Med denna kurs vill ge dig möjlighet att förbättra din engelska. Lätt engelsk konversation, lätta texter och ordkunskap. Viss förkunskap behövs.

   • Engelsk konversation
    Tid Måndagar kl.10.00
    Omfattning 8×2 studietimmar
    Start Måndagen den 17 september
    Pris 575 kr, exklusive kurslitteratur
    Kursledare Gertrud Hermelin

   Italienska


   Italienska talas idag av drygt 60 miljoner människor i Italien, delar av Schweiz samt av grupper i Kanada och Argentina. Dessa kurser riktar sig till dig som vill kunna förstå och till viss del prata italienska när du kommer till landet. Vi lär oss elementär grammatik, förståelse av
   språket och läser böcker i Easy Readers A-format. Även nya deltagare med någorlunda kunskaper i italienska är välkomna.

   • Italienska A1, nybörjarkurs
    Tid Tisdagar kl. 15.30
    Omfattning 10×2 studietimmar
    Start Tisdagen den 18 september
    Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
    Kursledare Lena Savoca

   • Italienska A2, fortsättningskurs
    Tid Tisdagar kl. 13.00
    Omfattning 10×2 studietimmar
    Start Tisdagen den 18 september
    Pris 720 kr, exklusive kurslitteratur
    Kursledare Lena Savoca


   Spanska

   Spanska är ett romanskt språk som utvecklats ur latinet. Det är världens näst största språk och talas idag av cirka 330 miljoner människor. Med denna kurs vill vi att du ska kunna göra dig förstådd under resor i spanskspråkiga länder och vid kontakt med personer från dessa länder.
   Vi lär oss lite grammatik, att förstå enkla texter, lite konversation samt beställa t.ex. mat och dryck på spanska.

   • Spanska A1, nybörjarkurs
    Tid Måndagar kl. 14.00
    Omfattning 8×2 studietimmar
    Start Måndagen den 8 oktober
    Pris 575 kr
    Kursledare Ana Cid
   • Spanska A1, fortsättningskurs
    Tid Torsdagar kl. 10.00
    Omfattning 8×2 studietimmar
    Start Torsdagen den 11 oktober
    Pris 575 kr
    Kursledare Ana Cid

   Latin

   Latin är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

   • Latin till husbehov, fortsättningskurs
    Vi fortsätter att bekanta oss med latinska uttryck och citat och begrundar de latinska verbens rika uttrycksmöjligheter genom att lösa valda uppgifter i ”Latin, En introduktion” av A. Nordin.  Den som vill ansluta sig till denna kurs utan att ha deltagit i vårens korta nybörjarkurs kan få läsanvisningar.

    Tid Torsdagar kl. 13.00
    Omfattning 6×2 studietimmar
    Startdatum Torsdagen den 4 oktober
    Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
    Kursledare Lars Elmér