Religion

Kurser i Motala

 • De abrahamitiska religionerna igår och idag
  Nybörjarkurs som handlar om judendom, kristendom och islam, tre religioner som med ett gemensamt namn kallas för de abrahamitiska. Enligt Bibeln och Koranen var patriarken Abraham stamfader till såväl Moses som Jesus och Mohammed.
  Hur hör dessa religioner ihop, vad förenar och vad skiljer? Hur ser det ut historiskt och idag? Hur ser det ut i morgon?

  Tid Tisdagar kl. 13.00
  Omfattning 6×2 studietimmar
  Start Tisdagen den 6 mars
  Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Kerstin Samuelsson Horned

 • Demeter, Freja, Venus och Afrodite, Zeus, Jupiter och Tor…
  Hur hör allt detta ihop egentligen?

  Vi studerar tillsammans de gamla romerska, grekiska och egyptiska
  kulturernas berättelser om gudar och skapelsemyter och tittar även på vår gamla nordiska kultur genom att ägna tid åt en del av Eddans berättelser och myter. Hur liknar de varann? Vad är olika? Vilka
  förklaringar finns till skillnader och likheter? Hur ser den historiska bakgrunden ut och hur har den påverkat religionen?
  Om kursdeltagarna vill kan vi också läsa romaner i anslutning till kursinnehållet och lyssna på musik som inspirerats av dessa myter och berättelser.

  Tid Tisdagar kl. 10.00
  Omfattning 6×2 studietimmar
  Start Tisdagen den 6 mars
  Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Kerstin Samuelsson Horned

   Kurser i Vadstena

   • Jag är buddhist! sa Kata Dahlström.
    Om buddhismens historia och att vara buddhist i Sverige idag.

    Vippassana, Zen-meditation, teosofi och mindfullness. Vi har alla på ett eller annat sätt hört talas om eller tagit del av buddhismen och rörelser som härstammar från buddhismen. Men vad innebär de, och hur är det att vara praktiserande buddhist i Sverige? I denna cirkel ska vi dels lära oss om buddhismens historia i Europa och särskilt Sverige, och därefter gå igenom olika aktuella begrepp och rörelser i dagens samhälle. Kursen kommer att utgå från aktuella studier i området, och kan komma att inkludera ett studiebesök på ett buddhistiskt center.

    Tyvärr inställd denna termin!

   Kurser i Motala

   • Människa och filosofin. Människan och livsåskådningarna.
Människan och moralen. Vi läser om nyare och äldre filosofer och ser hur de beskriver människans livssituation. Vi försöker förstå olika livsåskådningars funktion, både religiösa och sekulära.
    Deras roll i samhället igår och idag.
Vad är etik och moral? Vi arbetar med olika etiska modeller genom tiderna och tittar bland annat på begrepp som rättvisa, lycka och tolerans.

    Tid  Tisdagar kl.10.00
    Omfattning  6×2 studietimmar
    Start Tisdagen den 11 september
    Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
    Kursledare Kerstin Samuelsson Horned