Litteratur, konst och historia

Kurser i Motala

 • Biografier över kvinnliga författare
  I denna kurs kommer vi att ägna oss åt biografier över kvinnliga författare. Vi kommer att uppehålla oss vid 2 titlar med nyutkomna biografier och 2 titlar med lite äldre biografier. Vi kommer att diskutera innehåll, historisk bakgrund och genusperspektiv på författarna och deras produktion.
  Tid Tisdagar kl. 14.00, varannan vecka
  Omfattning 7×2 studietimmar
  Startdatum Tisdagen den 23 januari
  Pris 500 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Renée Frangeur
 • Baltzar von Platen och Göta kanal
  Vid de två första kurstillfällena kommer vi att träffas på Sjögatan 14 och vi får då höra mer om Göta Kanal och Baltzar von Platen. Vid det tredje kurstillfället besöker vi Kanalmuséet. Vid det fjärde och sista kurstillfälle besöker vi Industrihistoriska muséet i Motala Verkstad, gör en liten promenad längs kanalen och avslutar med en fika på Mallboden.
  Tid Onsdagar kl. 14.00 – 16.00
  Omfattning 9 studietimmar vid fyra kurstillfällen, varannan
  vecka
  Start Onsdagen den 7 mars
  Pris 400 kr, inklusive inträdesavgifter
  Kursledare Lotta Karlsson

   Kurser i Vadstena

     Ellen, Elin och Emilia.
     Tre kvinnor med religionen på barrikaderna


     I denna kurs tittar vi närmare på Ellen Key, Elin Wägner och Emilia Fogelklous liv och författarskap. Samtliga hade offentliga och framträdande roller och var pionjärer i kvinnokampen, Ellen Key bl.a. som pedagog och religionsideolog, Elin Wägner som fredsivrare och rösträttskämpe, Emilia Fogelklou som engagerad i Fogelstadsgruppen och som första kvinna att ta en teologie kandidatexamen i Sverige.
     Alla tre kände varandra väl och brevväxlade flitigt. Vi utgår från ett par nyckeltexter från vardera författare, liksom biografiskt material och undersöker på vilket sätt dessa kvinnor menade att religion och andlighet är en viktig del i samhällsutvecklingen, och för jämställdhetsarbetet. Kursen består av litteraturstudier, och avslutas
     under våren med ett besök på Ellen Keys Strand.

     Tid Tisdagar kl. 15.30, varannan vecka
     Omfattning 6x2 studietimmar
     Startdatum Tisdagen den 30 januari
     Pris 420 kr, exklusive kurslitteratur
     Kursledare Hedda Jansson

     Skrivarkurs

     Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer även i gruppen diskutera och prata om varandras alster.

     Tid Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
     Omfattning 8x3 studietimmar
     Start Onsdagen den 14 februari
     Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
     Kursledare Lisa Strömfelt
     Nya grupper i konsthistorien

     I vår ska vi studera några nya grupper i konsthistorien! Vi börjar med 1830-talets franska grupp i Barbizon – de första konstnärerna som tog med färg, duk och staffli och målade utomhus! Sen fortsätter vi med de alltid lika härliga impressionisterna och gör ett nedslag i 1880-talets Paris hos gruppen av spännande kvinnliga konstnärer där med bl.a. Eva Bonnier, Hanna Pauli och Jenny Nyström i skaran. Vi vandrar vidare till ”Blaue Reiter” – en fascinerande grupp från början av 1900-talet där bl.a. Kandinsky ingår. Så avslutar vi med våra egna Göteborgskolorister som verkar under 1920-30-talet med t.ex Inge Schiöler och Carl Kylberg och allra sist den avantgardistiska gruppen COBRA där vi bl.a. finner den danske konstnären Asger Jorn.

     Tid Onsdagar kl. 17.00, varannan vecka
     Omfattning 6x2 lektionstimmar
     Startdatum Onsdagen den 31 januari
     Pris 420 kr
     Kursledare Agneta Wolff

     Kurser i Motala

     • Resande kvinnor i litteraturen och verkligen
      Kvinnor som rest mycket och på egen hand har ofta utmanat gränserna för det passande för kvinnokönet och den givna genusordningen. Vi har redan läst Ester Blenda Nordström i vår. Men det finns fler berättelser om eller av kvinnor som rest.
      Tid Tisdagar kl.14.00, varannan vecka
      Omfattning 7×2 studietimmar
      Startdatum Tisdagen den 18 september
      Pris 500 kr, exklusive kurslitteratur
      Kursledare Renée Frangeur
     • Skrivarkurs
      Nu startar vi upp en skrivarkurs i Motala. Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer även i gruppen diskutera och prata om varandras alster.

      Tid Torsdagar kl.10.00, varannan vecka
      Omfattning 8×3 studietimmar
      Startdatum Torsdagen den 30 augusti
      Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
      Kursledare Lisa Strömfelt
     • Samtal om konst
      Vad är det som fångar dig i en bild? Tilltalas du av ett tydligt, föreställande bildspråk eller av ett abstrakt, symboliskt, ”icke-föreställande” motiv? Är det viktigt att veta vad konstnären menar med sitt verk? Hur påverkar tiden och samhället konstnärers sätt att uttrycka sig? Vi möts kring konst och diskuterar och lyssnar på varandra. Samtal om konst får människor att växa.

      Tid Onsdagar kl.10.00, varannan vecka
      Omfattning 6×2 studietimmar

      Startdatum Onsdagen den 3 oktober
      Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
      Kursledare Iréne Annerud

     • Nutid till dåtid
      Tillsammans utgår vi från nutiden och söker oss bakåt i historien.
      Vi söker orsaker och diskuterar olika vägval (kontrafaktisk historia).
      Teman: Mellanöstern, Kalla kriget, Avgörande svenska skeden, Finlands historia, Rom och sista gången väljer vi gemensamt ett tema.

      Tid Onsdagar kl.13.00
      Omfattning 6×2 studietimmar
      Start Onsdagen den 19 september
      Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
      Kursledare Göran Björnståhl

     Kurser i Vadstena

     Konsthistoria – Gamla bekanta
     I höst ska vi förnya bekantskapen med några klassiska svenska målningar. Damen med slöjan, Karl XII:s likfärd, Grindslanten m.fl. – nog känner vi väl till dem? Men vet vi vem som målat dem, varför, hur och i vilken tid de kom till? De hemligheterna ska vi avslöja!

     Tid Onsdagar kl.17.00, varannan vecka
     Omfattning 6x2 studietimmar
     Start Onsdagen den 3 oktober
     Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
     Kursledare Agneta Wolff

     Skrivarkurs
     Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer i gruppen även att prata om varandras alster.

     Tid Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
     Omfattning 8x3 studietimmar
     Start Onsdagen den 29 augusti
     Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
     Kursledare Lisa Strömfelt

     Familjen Bernadotte under 200 år
     Vi söker kunskap om 7 generationers regenter - deras makt och inflytande. Vi undersöker kungahusets betydelse för kultur, forskning, politik och moral. Hur har 7 drottningar påverkat sina män och Sverige? Vad i mer än 20 prinsars och prinsessors liv och leverne har intresserat det svenska folket?

     Skvallrets, ryktenas, glamourens, skandalernas och skrönornas roll är ytterligare en aspekt på bilden av familjen Bernadotte!

     Tid Fredagar kl 10.00
     Omfattning. 5x2 studietimmar
     Start Fredagen den 14 september
     Pris 420 kr, exklusive kurslitteratur
     Kursledare Rune Lemon