Litteratur, konst och historia

Kurser i Motala

 • Resande kvinnor i litteraturen och verkligen
  Kvinnor som rest mycket och på egen hand har ofta utmanat gränserna för det passande för kvinnokönet och den givna genusordningen. Vi har redan läst Ester Blenda Nordström i vår. Men det finns fler berättelser om eller av kvinnor som rest.
  Tid Tisdagar kl.14.00, varannan vecka
  Omfattning 7×2 studietimmar
  Startdatum Tisdagen den 18 september
  Pris 500 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Renée Frangeur
 • Skrivarkurs
  Nu startar vi upp en skrivarkurs i Motala. Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer även i gruppen diskutera och prata om varandras alster.

  Tid Torsdagar kl.10.00, varannan vecka
  Omfattning 8×3 studietimmar
  Startdatum Torsdagen den 30 augusti
  Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
  Kursledare Lisa Strömfelt
 • Samtal om konst
  Vad är det som fångar dig i en bild? Tilltalas du av ett tydligt, föreställande bildspråk eller av ett abstrakt, symboliskt, ”icke-föreställande” motiv? Är det viktigt att veta vad konstnären menar med sitt verk? Hur påverkar tiden och samhället konstnärers sätt att uttrycka sig? Vi möts kring konst och diskuterar och lyssnar på varandra. Samtal om konst får människor att växa.

  Tid Onsdagar kl.10.00, varannan vecka
  Omfattning 6×2 studietimmar

  Startdatum Onsdagen den 3 oktober
  Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Iréne Annerud

 • Nutid till dåtid
  Tillsammans utgår vi från nutiden och söker oss bakåt i historien.
  Vi söker orsaker och diskuterar olika vägval (kontrafaktisk historia).
  Teman: Mellanöstern, Kalla kriget, Avgörande svenska skeden, Finlands historia, Rom och sista gången väljer vi gemensamt ett tema.

  Tid Onsdagar kl.13.00
  Omfattning 6×2 studietimmar
  Start Onsdagen den 19 september
  Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Göran Björnståhl

Kurser i Vadstena

Konsthistoria – Gamla bekanta
I höst ska vi förnya bekantskapen med några klassiska svenska målningar. Damen med slöjan, Karl XII:s likfärd, Grindslanten m.fl. – nog känner vi väl till dem? Men vet vi vem som målat dem, varför, hur och i vilken tid de kom till? De hemligheterna ska vi avslöja!

Tid Onsdagar kl.17.00, varannan vecka
Omfattning 6x2 studietimmar
Start Onsdagen den 3 oktober
Pris 450 kr, exklusive kurslitteratur
Kursledare Agneta Wolff

Skrivarkurs
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer i gruppen även att prata om varandras alster.

Tid Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
Omfattning 8x3 studietimmar
Start Onsdagen den 29 augusti
Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
Kursledare Lisa Strömfelt

Familjen Bernadotte under 200 år
Vi söker kunskap om 7 generationers regenter - deras makt och inflytande. Vi undersöker kungahusets betydelse för kultur, forskning, politik och moral. Hur har 7 drottningar påverkat sina män och Sverige? Vad i mer än 20 prinsars och prinsessors liv och leverne har intresserat det svenska folket?

Skvallrets, ryktenas, glamourens, skandalernas och skrönornas roll är ytterligare en aspekt på bilden av familjen Bernadotte!

Tid Fredagar kl 10.00
Omfattning. 5x2 studietimmar
Start Fredagen den 14 september
Pris 420 kr, exklusive kurslitteratur
Kursledare Rune Lemon

Kurser i Motala

 • Afrikansk kvinnolitteratur
  Vi läser skönlitteratur, skrivna av kvinnor, från olika afrikanska länder. Vi sätter också in litteraturen i ett genusperspektiv. Vi täcker in den afrikanska kontinenten med dess olika språk, religioner och kulturer.

  Tid                           Tisdagar kl. 14.00, varannan vecka
  Omfattning            7×2 studietimmar
  Startdatum            Tisdagen den 22 januari
  Pris                          550 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Renée Frangeur

 • Skrivarkurs
  Nu startar vi upp en skrivarkurs i Motala. Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer även i gruppen diskutera och prata om varandras alster.

  Tid                         Torsdagar kl.10.00, varannan vecka
  Omfattning          8×3 studietimmar
  Startdatum          Torsdagen den 24 januari
  Pris                        875 kr, exklusive kursmaterial
  Kursledare           Lisa Strömfelt

 • Charlottenborgs slott
  Historien om slottet som uppfördes 1662 har haft en spännande och färgstark historia, kopplad till dess olika ägare. 1959 tog Motala kommun över slottet och sedan 1984 drivs det som museum i samarbete med Motala Musei-och Hembygdsförening. Under 2017 har slottet och muséet genomgått en renovering och förändring där bl.a. Sophia Isbergs utställning med unika träsniderier fått en förnyelse.

  Tid                           Tisdagar kl.14.00,varannan vecka
  Omfattning            3×2 studietimmar
  Start                        Tisdagen den 12 februari
  Pris                          230 kr
  Kursledare             P-G Andersson

  Tisdagen den 26 mars kl.14.00 avslutas kursen med visning av slottet efter renovering och nyinvigning av muséet.

 • Teaterapan
  Följ med på en odyssé genom årtusendena av teaterns utveckling mot nya dramatiska höjder där lösryckta delar ur Homo sapiens långa historia får bilda en bakgrundskuliss till denna fantastiska historia om apan som spelar teater och kan du tänka dig att allt började i tidernas begynnelse i mötet mellan en bakterie och en arké. Vi, alla levande varelser, är direkta ättlingar till denna ursprungliga eukaryota cell.
  I teaterns värld, som i verkligheten, handlar allt om möten.

  Tid                           Måndagen den 18 mars kl.14.00
  Omfattning              1×2 studietimmar
  Pris                          100 kr
  Kursledare               Kennet Algstrand

 • Historiska teman
  Mellanöstern med utgångspunkt från Jerusalem. Finlands historia samt ev några fler teman.

  Tid                           Torsdagar 10.00, varannan vecka
  Omfattning            6×2 studietimmar
  Start                        Torsdagen den 31 januari
  Pris                         470 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare            Göran Björnståhl

Kurser i Vadstena

Uppenbarelser, berg och vandringar
Detta är en studiecirkel kring de tre abrahamitiska religionerna.
Vi läser om och samtalar kring judendom, kristendom och islam samt fortsätter med någon eller några av de senare sekulära livsåskådningarna, till exempel existentialismen. Vi har också möjlighet att besöka Norrköpings synagoga och få en guidad visning samt höra om judiskt liv och judarnas historia i Norrköping.
 

Tid                    Tisdagar kl. 13.30
Omfattning      6x2 studietimmar
Start                 Tisdagen den 5 mars
Pris                   470 kr exklusive ev kurslitteratur
Lokal                 Prostgårdsrummet, Prostgården, Storgatan 36, Vadstena (på gaveln närmast grinden)
Kursledare        Kerstin Samuelsson Horned

Skrivarkurs
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer i gruppen även att prata om varandras alster.

Tid                 Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
Omfattning   8x3 studietimmar
Start              Onsdagen den 23 januari
Pris                875 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare    Lisa Strömfelt

Sverige under 1900-talet
Denna kurs syftar till att ge en översikt av Sverige under 1900-talet med nedslag om personer, händelser och företeelser. Du får gärna ha önskemål om innehåll.

Tid                        Tisdagar kl. 10.00
Omfattning          6x2 studietimmar
Start                     Tisdagen den 5 februari
Pris                       470 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare           Per Gunnar Igelström

Hur har man sett på konst under tidernas gång?
Som ett medel att blidka gudarna och upphöja det heliga? Som en möjlighet att framhäva sig själv, ett sätt att pryda sitt hem eller visa sitt engagemang i samhället? Som konst för konstens egen skull eller som ett sätt att väcka förvirring, ilska och diskussion? Det finns många olika sätt att se på konst och några av dem ska vi upptäcka!

Tid                  Onsdagar kl. 17.00. varannan vecka
Omfattning    6x2 studietimmar
Start               Onsdagen den 13 februari
Pris                 470 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare     Agneta Wolff

Introduktion till släktforskning
Vi ger en introduktion till hur man börjar forska i sin eller någon annans släkt.Släktforskning kan snabbt bli en spretig syssla. Det är därför viktigt att man tänkerigenom vad det är man vill veta. Formulera därför någon eller några frågor inför kursen.

Vid två lektionstillfällen går vi igenom grunderna för släktforskning.Därefter kan ni arbeta i forskarsalen med hjälp av vår duktiga personal samt med en liten förstärkning i form av Claes Westling.

Introduktion: Torsdagen den 7/3 kl 10-12

Omfattning: 6 x2 studietimmar
torsdagar kl 10-12, (veckorna 10-15)

Pris: 470 kr exklusive ev kurslitteratur

Plats: Landsarkivet i Vadstena

Introduktion: Claes Westling, arkivarie på Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena