Litteratur, konst och historia

Kurser i Motala

 • Nyutkommen kvinnolitteratur i hela världen
  Axplock av nyutkommen kvinnolitteratur under de senaste två åren. Kursen börjar med en uppsamling och diskussion om vilka böcker som kommer att läsas. Sex författare från bl.a. USA, Canada, Mexiko och Sverige.

  Tid                         Tisdagar kl.14.00, varannan vecka
  Omfattning          7×2 studietimmar
  Startdatum          Tisdagen den 17 september 
  Pris                        550 kr, exklusive kursmaterial
  Kursledare           Renée Frangeur

 • Romartiden samt Finlands historia
  Tyvärr inställd!
  Hur kunde folket på de sju kullarna skapa en stormakt som bestod i 800 år? Vi studerar nuvarande Rom; ett sorts storstadsmuseum. Vårt broderland Finland har upplevt ett våldsamt 1900-tal, men är idag trots detta eller tack vare detta ett välmående land.

  Tid                         Torsdagar kl.10.00, varannan vecka
  Omfattning          6×2 studietimmar
  Startdatum          Torsdagen den 12 september 
  Pris                        470 kr, exklusive kursmaterial
  Kursledare           Göran Björnståhl

 • Är bara vackra hus värda att bevara?
  Samtal om byggnader och miljöer som berättar om staden Motala. Gamla byggnader kan ha ett kulturhistoriskt värde som motiverar ett bevarande. Men det är inte alltid lätt att hitta nya användningssätt som accepteras ekonomiskt. Hur mycket kan man förändra eller lägga till? Men också ny bebyggelse kan lyfta fram och förstärka ortens/platsens särdrag.
  Några exempel:
  Motala verkstad och Balzar von Platens vision att anlägga en stad.
  Östermalmsgatan och tingshuset
  Bondebacka med masterna och radiomuséet

  Tid                           Tisdagar kl.10.00,varannan vecka
  Omfattning            3×2 studietimmar plus ett studiebesök på 3 studietimmar
  Start                        Tisdagen den 10 september
  Pris                          350 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare             Barbro Eklund och Tomas Nyström
  Plats                        Sjögatan 14. Vid det fjärde kurstillfället gör vi ett studiebesök i områden med modern bebyggelse: Ekön, Gamla stan och Verkstadsön.

 • Motala – från stenålder till industrialismen
  Denna kurs syftar till att ge en bild av Motala under stenåldern-1700-talet, 1800-talet och 1900-talet.

  Start                        Torsdagen den 10 oktober
  Tid                           Torsdagar kl.14.00 varannan vecka
  Omfattning            3×2 studietimmar
  Pris                          350 kr
  Kursledare              P-G Andersson
  Plats                         Sjögatan 14, Motala. Vid det fjärde kurstillfället gör vi en stadsvandring med studiebesök i Motala Rådhus och Motala Kyrka.

 • Historiska teman
  Mellanöstern med utgångspunkt från Jerusalem. Finlands historia samt ev några fler teman.

  Tid                           Torsdagar 10.00, varannan vecka
  Omfattning            6×2 studietimmar
  Start                        Torsdagen den 31 januari
  Pris                         470 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare            Göran Björnståhl

Kurser i Vadstena

Fransk konst genom tiderna
I höst gör vi en resa genom den fascinerande franska konsthistorien! Vi börjar med juvelskimrande illuminationer i medeltida bönböcker och tittar in i Hertigen av Berrys lyxiga slottsliv. Från det pampiga 1600-talet vandrar vi in i 1700-talets förföriska rokokokonst. 1800-talet väntar med passionerade äventyr, eleganta damer och stark realism. Och naturligtvis de härliga impressionisterna! Vi möter 1900-talets gigant Matisse och hans färgtokiga vänner och avslutar med den moderna franska konsten kanske hos Niki de Saint Phalles frodiga damer eller hos Louise Bourgeois med sin enorma spindel! Välkomna!

Tid                    Onsdagar kl. 17.00, varannan vecka
Omfattning      6x2 studietimmar
Start                 Onsdagen den 2 oktober
Pris                   470 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare       Agneta Wolff

Skrivarkurs
Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer i gruppen även att prata om varandras alster.

Tid                    Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
Omfattning      8x3 studietimmar
Start                 Onsdagen den 18 september
Pris                   875 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare       Lennart KG Johansson

Afrikansk kvinnolitteratur
Vi läser skönlitteratur, skrivna av kvinnor, från olika afrikanska länder. Vi sätter också in litteraturen i ett genusperspektiv. Vi täcker in den afrikanska kontinenten med dess olika språk, religioner och kulturer.
Vi träffas tre lördagseftermiddagar under hösten enligt nedan. Dessutom har vi en kortare introduktion på en timme i september för att tala om litteraturen, oss själva och kurspedagogiken. Litteraturen skaffar ni själva och vi har alltid livliga diskussioner när vi träffas. Ni får ett analysschema av mig. Jag berättar om landet, om författaren och vi använder genusperspektiv vid analysen av böckerna.

Tid                Introduktion lördagen den 21 september kl. 14.00. Därefter lektioner och diskussioner lördagen den 26 oktober, 23 november och 21 december kl. 14.00
Omfattning    4x3 studietimmar
Pris                 470 kr exklusive kurslitteratur
Kursledare     Renée Frangeur

Sverige 2019 - Vad har gjort Sverige till vad det är idag?
Tyvärr inställd!

Vi studerar tiden från 1900 till nutid. Ekonomi, befolkning, politik, teknik, personer, utländsk påverkan med flera aspekter.

Tid                    Tisdagar kl. 10.00, varannan vecka
Omfattning      6x2 studietimmar
Start                 Onsdagen den 24 september
Pris                   470 kr exklusive ev kurslitteratur
Kursledare       Per Gunnar Igelström