Senioruniversitetets kursverksamhet

Kursverksamhet

Med vår kursverksamhet vill vi skapa ett mervärde genom att erbjuda våra medlemmar kurser med ett brett och allsidigt innehåll, som både ger fördjupade kunskaper och tillfälle till förberedelser, t.ex. inför teaterföreställningar och resor.

Programmet innehåller kurser såväl i Motala som i Vadstena inom ämnesområdena språk, litteratur, konst och historia, samhällskunskap, konsthantverk, datakunskap samt livsstil och hälsa.


Anmälan

Kursanmälan

Du kan anmäla dig till våra kurser på följande sätt:

  • Klicka på blå knappen ”kursanmälan” ovan. Du kommer då till Folkuniversitetets hemsida där våra kurser finns listade.
  • Fyll i blankett ”Anmälan till kurser och föreläsningsserier”, som bifogas programmet och skicka detta till: Senioruniversitetet, Sjögatan 14, 591 30 Motala. Ladda ner blanketten här.  Kursanmälan
  • Gör ett personligt besök på vår expedition på Sjögatan 14 under våra expeditionstider så hjälps vi åt med anmälan till den kurs du önskar gå.
  • Ring till oss under våra expeditionstider så skriver vi en anmälan åt Dig. Tel 0141-474702

OBS!!! Vi tar inte längre emot anmälningar till kurser via e-post

VIKTIG INFORMATION!
När du har anmält dig till en kurs kommer en bekräftelse på om du
kommit med eller om du är uppsatt som reserv.
Kallelse med tid och plats till den kurs du anmält dig till och kommit
med på skickas ut tillsammans med faktura innan kursstart.
OBS! Invänta alltid faktura.
Av fakturan framgår att kursavgiften ska betalas in på
Folkuniversitetets bankgiro 5508-2721. På fakturan anges även det
OCR-nummer du ska ange vid betalning


Kursavgiften
Kursavgiften är beräknad så att kursen ska finansieras av de personer
som deltar. Vi kan därför inte bevilja reducerad kursavgift om du inte
kan gå hela kursen.

Prova på
För att du ska kunna tillgodogöra dig exempelvis våra språkkurser
krävs i vissa fall att du har specifika förkunskaper. Andra kurser
kräver rörlighet eller att det inte föreligger några medicinska hinder
för att delta, till exempel Yoga och Zumba. I dessa fall kan
Senioruniversitetet bevilja att man vid ett tillfälle får delta i kursen för
att prova på. Det är lämpligt att ta upp denna fråga i samband med att
man anmäler sig till kursen.

Våra kursledare
Vi är mycket måna om att Senioruniversitetets kurser ska vara av god
kvalitet. Våra kursledares kompetens och erfarenhet är den viktigaste
faktorn för att vi ska kunna uppnå detta. Länk: Presentation av kursledare

Vi som planerar kursverksamheten är:
Gunilla Nyrén, gunilla.e.nyren@gmail.com
Pia Andersson, Gerd Liljedahl, Annika Rydh, Christina Reuter och Lena Björnståhl

Våra resurspersoner är:
Agneta Wolff, Göran Björnståhl och PG Igelström