Vättern i ett varmare klimat

Tisdagen den 26 september kl. 14.00-15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Vättern är en mycket unik sjö med enorma naturvärden och till stor nytta för oss människor. Den pågående klimatförändringen har pekats ut som en av tre utmaningar för Vättern nu och i framtiden.Vi får lära oss mer om hur ett varmare klimat påverkar Vättern, dess ekosystem och nyttjande.

Föreläsare: Friederike Ermold, limnolog hos Vätternvårdsförbundet
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr.
Föranmälan: senast den 19 september till Birgitta Månsson, tel.070-58 77 337 (helst SMS)