Utvecklingen av området Motala Verkstad

Tisdagen den 12 september
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Varför byggdes Göta kanal? Kanalens betydelse för Motala Verkstad, samhället som
växte upp kring företaget. Beskrivning av produktion och presentation av några betydelsefulla personer. Framtiden för företagets område efter Sernekes övertagande, vad vet vi om det? Många bilder kommer att visas.

Föreläsare: P-G Igelström och Bo Lövstedt
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 5 september till Göran Björnståhl, tel. 072-721 10 26 (helst SMS)