Småstad – vårdstad

Måndagen den 2 oktober kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Vadstena är en småstad med en osedvanligt lång och komplex historia som
säte för en rad vårdinstitutioner alltifrån medeltidens begränsade sjukvård för
klostrets egna invånare till 1600-talets hospital och krigsmanshus. I början av
1800-talet skapades här ett av landets större sinnessjukhus som på 1980-talet
avvecklades. Det som nu finns kvar är en rättspsykiatrisk klinik.
Föreläsningen kommer även att beröra synen på människan, föreställningar om
hälsa och sjukdom samt skilda uppfattningar om ansvarsfördelningen mellan
olika samhällsinstanser och yrkesgrupper.

Föreläsare: Roger Qvarsell, idéhistoriker och professor emeritus
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr