Rättspsykiatrisk vård i Vadstena sedan 1986 – en fortsättning på den långa vårdtraditionen i staden

Måndagen den 27 november kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Reflektioner utifrån arbetet som skötare, vårdutvecklare och vårdforskare vid
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Föreläsare: Kenneth Rydenlund, fil.dr.
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr