Jesus som historisk person

Måndagen den 22 april kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan

Jesus från Nasaret är världens kändaste enskilde individ, därtill en av de människor som har påverkat mänskligheten allra mest – detta trots att han under livstiden endast fick en begränsad anhängarskara i en avkrok av det romerska imperiet. Vem var han, och vad ville han egentligen åstadkomma? Vad händer om vi tränger oss förbi de teologiska dimslöjorna och betraktar honom som en historisk person?
Föreläsare: Dick Harrison, författare och professor i historia vid Lunds universitet
Avgift: OBS! Medlemmar betalar 80 kr och icke medlemmar 150 kr