Fåglar i Östergötland

Tisdagen den 30 januari kl. 14.00-15.00
Pingstkyrkan

Vi får information om ringmärkning av fåglar och olika fågelarters ökning eller minskning och hur utvecklingen är i Östergötland. Ska man mata fåglarna under vintern? Vilka insatser görs för att stödja rödlistade fågelarter?
Föreläsare: Lars Gezelius, vattenekolog, Länsstyrelsen
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: Deltagande + fika senast 28/1 till Göran Björnståhl 072-721 10 26 (helst SMS).