Bilden av Jesus i islam och andra religioner

Måndagen den 26 februari kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan

En domare vid tidens ände eller en inkarnation av konungen som upprätthåller världen? Bilden av Jesus och hans roll i islams och andra religioners berättelser är betydelsefulla och fantasieggande. I denna föreläsning får vi möta bilden av Jesus inom icke-kristna traditioner och få förklarat på vilket sätt han inkluderats i religionernas mytologi liksom hur förståelsen av Jesus legat till grund för religionsteologiska samtal.
Föreläsare: Hedda Jansson, fil.dr i religionshistoria
Avgift: OBS! Medlemmar betalar 80 kr och icke medlemmar 150 kr