Arkeologi på Vadstena och Skänninge avrättningsplatser

Tisdagen den 24 oktober kl 14.00 – 15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Vi får ta del av en presentation om två av Sveriges mest välundersökta avrättningsplatser. På platserna har en mängd gravar och skelettdelar hittats. Vad kan lämningarna berätta om dåtidens rättsskipning? Skiljer sig gravläggningarna från den på kyrkogårdar? Under föredraget kommer vi att kika närmare på vilka arkeologiska metoder och analyser som används.

Föreläsare: Emma Karlsson, arkeolog, Östergötlands museum
Avgift: Medlemmar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 17 oktober till Göran Björnståhl, tel. 070-721 10 26 (helst SMS)