Senioruniversitetets

Föreläsningar

Våra

Föreläsningar i Vadstena

Höstens tema i Vadstena: En enkel Vadstena – en central del i vår historia

”En enkel Vadstena” – ett från början nedsättande uttryck men som idag kan stå som rubrik över Vadstenas osedvanligt långa och komplexa historia som säte för en rad vårdinstitutioner. Under klostertiden fanns en begränsad sjukvård för klostrets egna invånare. Senare kom klostrets övergivna hus att användas som krigsmanshus och som hospital. I början av 1800-talet skapades ett av landets större sinnessjukhus som avvecklades på 1980-talet och senare efterträddes av en rättspsykiatrisk klinik.
Med utgångspunkt från denna långa historia inom olika vårdområden kommer vårt tema att avhandla både historiska förhållanden och den nutida situationen i vårdstaden Vadstena.

Lokal: Vätternkyrkan i Vadstena
Anmälan: Ingen anmälan behövs

Småstad – vårdstad

Måndagen den 2 oktober kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Vadstena är en småstad med en osedvanligt lång och komplex historia som
säte för en rad vårdinstitutioner alltifrån medeltidens begränsade sjukvård för
klostrets egna invånare till 1600-talets hospital och krigsmanshus. I början av
1800-talet skapades här ett av landets större sinnessjukhus som på 1980-talet
avvecklades. Det som nu finns kvar är en rättspsykiatrisk klinik.
Föreläsningen kommer även att beröra synen på människan, föreställningar om
hälsa och sjukdom samt skilda uppfattningar om ansvarsfördelningen mellan
olika samhällsinstanser och yrkesgrupper.

Föreläsare: Roger Qvarsell, idéhistoriker och professor emeritus
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr

Read More

Vadstena hospital under 500 år

Måndagen den 16 oktober kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Vadstena hospitals historia sträcker sig mer än 500 år tillbaka i tiden. Det är en historia som utgör en stor och viktig del av Vadstenas dåtid men även nutid. Vilka byggnader har hört till hospitalet och vad används de till idag? Kan vi veta något om patienterna?

Föreläsare: Anna Eklundh Jonsson, historiker, arkivarie, guide
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr

Read More

Rättspsykiatrisk vård i Vadstena sedan 1986 – en fortsättning på den långa vårdtraditionen i staden

Måndagen den 27 november kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Reflektioner utifrån arbetet som skötare, vårdutvecklare och vårdforskare vid
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Föreläsare: Kenneth Rydenlund, fil.dr.
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr

Read More

En enkel Vadstena

Måndagen den 6 november kl. 14.00 – 15.00
Vätternkyrkan i Vadstena

Från en tid som mentalskötare på Birgittas sjukhus.
Föreläsare: Dag Källman, skötare
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr

Read More