Senioruniversitetets

Föreläsningar

Våra

Föreläsningar i Motala

Lokal: MAIF:s paviljong i Motala idrottspark
Tid: kl. 14.00-15.00. OBS! Undantag föreläsningen tisdagen den 29 Augusti kl.14.00-15.00
Samling vid uppgången till restaurangen, Brunneby Musteri

Guidning på Brunneby

Tisdagen den 29 Augusti kl. 14.00-15.00
Samling vid uppgången till restaurangen, Brunneby Musteri

Följ med på en spännande och rolig guidning om gården, kyrkan och musteriet. Vi kommer att få information om gårdens historia, utveckling och nutid.
Guidningen genomförs utomhus frånsett besöket i kyrkan.

Efter guidningen finns möjlighet till besök i butik och café

Föreläsare: Magnus Byman
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 22 augusti till Sven Falk, tel.073-0233339 (helst SMS).

Read More

Utvecklingen av området Motala Verkstad

Tisdagen den 12 september
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Varför byggdes Göta kanal? Kanalens betydelse för Motala Verkstad, samhället som
växte upp kring företaget. Beskrivning av produktion och presentation av några betydelsefulla personer. Framtiden för företagets område efter Sernekes övertagande, vad vet vi om det? Många bilder kommer att visas.

Föreläsare: P-G Igelström och Bo Lövstedt
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 5 september till Göran Björnståhl, tel. 072-721 10 26 (helst SMS)

Read More

Vättern i ett varmare klimat

Tisdagen den 26 september kl. 14.00-15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Vättern är en mycket unik sjö med enorma naturvärden och till stor nytta för oss människor. Den pågående klimatförändringen har pekats ut som en av tre utmaningar för Vättern nu och i framtiden.Vi får lära oss mer om hur ett varmare klimat påverkar Vättern, dess ekosystem och nyttjande.

Föreläsare: Friederike Ermold, limnolog hos Vätternvårdsförbundet
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr.
Föranmälan: senast den 19 september till Birgitta Månsson, tel.070-58 77 337 (helst SMS)

Read More

Det goda åldrandet – 70 år är inte det nya 50 utan istället något mycket mer

Tisdagen den 10 oktober kl 14.00 - 15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Föreläsningen baserar sig på många års forskning om det goda åldrandets sociala och psykologiska bestämmelsefaktorer, men tar också sin utgångspunkt i personliga erfarenheter och reflektioner. Attityder till äldre i media och samhälle tas upp liksom några av de utmaningar som vi alla måste möta under åldrandet.

Föreläsare: Mikael Rennemark, Professor i psykologi, Linnéuniversitetet
Avgift: Medlemmar betalar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 3 oktober till Ewa Rasch, tel.070-379 86 11 (helst SMS)

Read More

Arkeologi på Vadstena och Skänninge avrättningsplatser

Tisdagen den 24 oktober kl 14.00 - 15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Vi får ta del av en presentation om två av Sveriges mest välundersökta avrättningsplatser. På platserna har en mängd gravar och skelettdelar hittats. Vad kan lämningarna berätta om dåtidens rättsskipning? Skiljer sig gravläggningarna från den på kyrkogårdar? Under föredraget kommer vi att kika närmare på vilka arkeologiska metoder och analyser som används.

Föreläsare: Emma Karlsson, arkeolog, Östergötlands museum
Avgift: Medlemmar 20 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: senast den 17 oktober till Göran Björnståhl, tel. 070-721 10 26 (helst SMS)

Read More

Kombinera vin och mat

Tisdagen den 7 november kl. 14.00 - 15.00
MAIF:s paviljong, Motala Idrottspark

Vi kommer att få en presentation om framställning av vin och olika druvsorter samt viktiga förutsättningar för vinodling i olika vindistrikt. Vinets roll i kombination med mat blir också en del i föreläsningen.
Efter den teoretiska delen så avslutas föreläsningen med en provning av 3 röda viner. Vi har fokus på utseende, doft och smak.
Föreläsare: Sven-Göran Andersson, ordförande i Munskänkarna i Motala

Avgift: Medlemmar betalar 20 kr + kostnad för vinprovningen ca 50 kr/person. Icke medlemmar betalar 100 kr + kostnad för vinprovningen ca 50 kr/person.
Vi informerar om den exakta kostnaden för vinprovningen i samband med påminnelsen 1 vecka innan föreläsningen. Vänligen meddela vid anmälan om du vill delta på vinprovningen eller ej.
OBS! Medtag 3 vinglas
Föranmälan: senast den 31 oktober till Ewa Rasch, tel. 070-379 86 11 (helst SMS)

Read More