Senioruniversitetets

Föreläsningar

Våra

Föreläsningar i Motala

OBS! I Motala är lokalen ändrad till Pingstkyrkan, Drottninggatan 15, Motala. Där kommer det finnas möjlighet att fika efter föreläsningen till en kostnad av 50 kr. Bokning av fika sker i samband med anmälan. 

Fåglar i Östergötland

Tisdagen den 30 januari kl. 14.00-15.00
Pingstkyrkan

Vi får information om ringmärkning av fåglar och olika fågelarters ökning eller minskning och hur utvecklingen är i Östergötland. Ska man mata fåglarna under vintern? Vilka insatser görs för att stödja rödlistade fågelarter?
Föreläsare: Lars Gezelius, vattenekolog, Länsstyrelsen
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: Deltagande + fika senast 28/1 till Göran Björnståhl 072-721 10 26 (helst SMS).

Läs mer

Möt vår landshövding

Tisdagen den 20 februari kl 14.00 - 15.00
Pingstkyrkan

En föreläsning av vår landshövding om hans uppdrag och arbetsuppgifter. Vi får veta mera om hur rollen ser ut, hur den har förändrats över tid och vilka frågor och utmaningar som är aktuella idag och i den närmaste framtiden. Vi kommer också få en övergripande bild av Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Föreläsare: Landshövding Carl Fredrik Graf
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: Deltagande + fika senast den 18/2 till Ewa Rasch 070-379 86 11 (helst SMS)

Läs mer

God munhälsa – ökad livskvalitet

Tisdagen den 5 mars kl. 14.00-15.00
Pingstkyrkan

I föreläsningen tydliggörs att munnen är en del av kroppen samt att munhälsan har betydelse för vår allmänna hälsa och livskvalitet. Du får också veta varför tänder hos äldre behöver mer omsorg.
Föreläsare: Pernilla Dahlgren, tandhygienist
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr.
Föranmälan: Deltagande + fika senast den 3/3 till Birgitta Månsson, 070-587 73 37 (helst SMS)

Läs mer

Charles Lindbergh – flygaresset med många bottnar

Tisdagen den 19 mars kl 14.00 - 15.00
Pingstkyrkan

Den 20-21 maj 1927 genomförde den svenskättade post- och uppvisningsflygare Charles Lindbergh den första ensamflygningen över Atlanten, en stor bedrift med den tidens bristfälliga flygmateriel och navigeringsresurser. Han blev världsberömd och kom att leva ett väldigt spännande och delvis tragiskt liv som vi kommer att få ta del av.
Föreläsare: Sven-Göran Andersson
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: Deltagande + fika senast den 17/3 till Ewa Rasch, 070-379 86 11 (helst SMS)

Läs mer

“ …att inte ge upp”

Tisdagen den 9 april kl 14.00 - 15.00
Pingstkyrkan

Efter 16 år av intensivt och fortlöpande utredningsarbete kunde det fruktansvärda dubbelmordet på den 8-åriga pojken och den 56-åriga kvinnan som inträffade på Åsgatan i Linköping 19 oktober 2004 få sin slutliga lösning.
Föreläsare: Henry Jansén och Anders Bergmark, båda fd kriminalinspektörer
Avgift: Medlemmar betalar 50 kr och icke medlemmar 100 kr
Föranmälan: Deltagande + fika senast den 7/4 till Ewa Rasch 070-379 86 11 (helst SMS)

Läs mer

Ryssen är den hävdvunne, farlige främlingen

Tisdagen den 23 april kl. 14.00 - 15.00
Pingstkyrkan

Vi får en intressant uppdatering av “Skärgårdshärjningarna” kring 1720, invasionen av Finland 1809, Stalins tyranni och anfallet i Finland 1939, Raoul Wallenbergs öde och Putins krig mot Ukraina. Föreläsare: Dick Harrison, författare och professor i historia vid Lunds universitet Avgift: OBS! Medlemmar betalar 80 kr och icke medlemmar 150 kr. Föranmälan: Deltagande + fika senast den 21/4 till Göran Björnståhl 072-721 10 26 (helst SMS)

Läs mer