Senioruniversitetets

Föreläsningar

Våra

Föreläsningar i Motala & Vadstena

Senioruniversitetets föreläsningar är öppna för alla intresserade oavsett medlemskap och ålder.
Avgiften som är 20 kronor för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar betalas på plats med Swish eller med jämna pengar.

Föreläsningar i Vadstena

Höstens tema i Vadstena: En enkel Vadstena – en central del i vår historia

”En enkel Vadstena” – ett från början nedsättande uttryck men som idag kan stå som rubrik över Vadstenas osedvanligt långa och komplexa historia som säte för en rad vårdinstitutioner. Under klostertiden fanns en begränsad sjukvård för klostrets egna invånare. Senare kom klostrets övergivna hus att användas som krigsmanshus och som hospital. I början av 1800-talet skapades ett av landets större sinnessjukhus som avvecklades på 1980-talet och senare efterträddes av en rättspsykiatrisk klinik.
Med utgångspunkt från denna långa historia inom olika vårdområden kommer vårt tema att avhandla både historiska förhållanden och den nutida situationen i vårdstaden Vadstena.

Anmälan: Ingen anmälan behövs till föreläsningarna

Föreläsningar Vadstena
Föreläsningar i Motala

Lokal: MAIF:s paviljong i Motala idrottspark
Tid: kl. 14.00-15.00.
OBS! Undantag föreläsningen tisdagen den 29 Augusti kl.14.00-15.00. Samling vid uppgången till restaurangen, Brunneby Musteri

Föreläsningar Motala