Föreläsningar

Motala

Föreläsningarna sker i Motala bibliotek mellan klockan 14.00 och 15.00 om inte annat anges.
Pris för medlemmar 20 kronor, övriga 60 kronor.


 • Hur planeras framtidens Motala?

  Kommunen upprättar en ny översiktsplan, som bland annat visar var det ska byggas nya bostäder. Under 2017 har en medborgardialog genomförts. Vi får nu veta hur synpunkterna beaktas i den kommande planen.
  Föreläsare: Leif Sjögren, stadsarkitekt i Motala kommun
  Tid: Tisdagen den 30 januari, klockan 14.00-15.00
  Ansvarig: Hans Skogsfors

 • Stenålderns DNA

  För 8000 år sedan begravdes människor i sjön på Kanaljorden i Motala. Ta del av de DNA-analyser som genomförts.
  Föreläsare: Fredrik Hallgren, Arkeolog
  Tid: Tisdagen den 13 februari, klockan 14.00 – 15.00
  Ansvarig: Margaretha Wilhelmsson


 • Från torparpojke till narkotikapolis

  Vi får höra Rolf Utter berätta om sin nostalgisamling.
  Föreläsare: Rolf Utter, Nostalgisamlare
  Tid: Tisdagen den 27 februari, klockan 14.00-15.00
  Ansvarig: Stig Malm

 • Att hålla kroppen och knoppen igång

  Vad kan vi själva göra för att minska risken för minnessvårigheter?
  Föreläsare: Boel Eklund, Medicinskt ansvarig för rehabilitering och ledare för vårdprocessprogrammet Demens i Västra Östergötland
  Tid: Tisdagen den 13 mars, klockan 14.00-15.00
  Ansvarig: Stig Malm


 • Du är inte ensam!

  Inställd på grund av sjukdom!

  Vi tar del av forskning om äldres ensamhet, med fokus på medias beskrivning av vår tillvaro. Kom och lyssna på Axel Ågren, doktorand vid Linköpings universitet. Föreläsare: Axel Ågren, Linköpings universitet Tid: Tisdagen den 10 april, klockan 14.00-15.00 Ansvarig: Bitte Jonsson

 • ”Stockholm – Motala”

  Vi besöker Radiomuseet och får en guidad tur bland spännande samlingar om utvecklingen av radio och TV. Dessutom får vi ta del av en utställning om beredskapstidens Sverige.
  Föreläsare: Camilla Gullin, Museiintendent
  Tid: Tisdagen den 24 april, klockan 14.00-15.00
  Ansvarig: Bitte Jonsson
  Plats: Sveriges Rundradiomuseum i Bondebacka
  Vid behov av transport, kontakta Senioruniversitetets expedition.
  Efter föreläsningen presenterar Senioruniversitetet höstens program över en kopp kaffe.

Motala

Föreläsningarna sker i Motala bibliotek mellan klockan 14.00 och 15.00 om inte annat anges.
Pris för medlemmar 20 kronor, övriga 60 kronor.


 • Fotokonsten som speglar vårt samhälle

  Tyvärr inställd! Maria var tyvärr förhindrad att komma!

  Vad drömmer Du om? Maria Friberg hjälper oss att se det vackra och det som skaver i sina fotografier. Fotona speglar vår kultur och vårt samhälle. Det överflöd vi lever i och människors ensamhet är återkommande teman.   

  Föreläsare: Maria Friberg, konstnär
  Tid: Tisdagen den 11 september, kl 14.00 – 15.00
  Ansvarig: Margaretha Wilhelmsson

 • ”Hur sa’?”

  Professor Stig Arlinger fick Stora hörselpriset 2017. Nu kommer han till Senioruniversitetet och berättar om sin forskning inom audiologi och främst om hur samspelet mellan brukare och teknik har utvecklats över tid.

  Föreläsare: Stig Arlinger, professor i audiologi
  Tid: Tisdagen den 25 september, kl 14.00 – 15.00
  Ansvarig: Bitte Jonsson


 • I allas hjärtan

  Hjärtat är vårt viktigaste organ, om hjärtinfarkt och problem med kranskärlen samt hur dessa problem delvis kan förebyggas och behandlas, får vi veta mer om.

  Föreläsare: Eva Swahn, professor, överläkare på Kardiologiska kliniken, US i Linköping
  Tid: Tisdagen den 9 oktober, kl 14.00 – 15.00
  Ansvarig: Hans Skogsfors

 • ”Komma in i Sverige”

  Arbetskrafts- och flyktinginvandring – hur många, varifrån och varför? Dessa frågor försöker vi att reda ut. Dessutom får vi både höra kommunens handläggare och några invandrares perspektiv på hur integrationen går till i Motala.

  Föreläsare: Lara Kheiroujan, från kommunens integrationsverksamhet Bryggan
  Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl 14.00 – 15.00
  Ansvarig: Hans Skogsfors

  OBS! ingen inträdesavgift


 • Du är inte ensam!

  Vi tar del av forskning om äldres ensamhet, med fokus på medias beskrivning av vår tillvaro. Kom och lyssna på Axel Ågren, doktorand vid Linköpings universitet.

   Föreläsare: Axel Ågren, Linköpings universitet 
  Tid: Tisdagen den 6 november, kl 14.00-15.00
  Ansvarig: Bitte Jonsson

 • Musik Musik Musik!

  Kom och lyssna på Kulturskolans duktiga elever under ledning av Lena Tjäder Smith. 

  Medverkande: Barn och ungdomar från Kulturskolan och Lena Tjäder Smith, sångpedagog
  Tid: Tisdagen den 20 november, kl 16.30 – 17.30, på Kulturakademin, Urban Hjärnes väg 6, Motala
  Ansvarig: Margaretha Wilhelmsson

  OBS! Tid och Plats 

  Vi avslutar terminen med att bjuda på kaffe och en presentation av Senioruniversitetets vårprogram.