Få platser kvar!

Som vi redan berättat så är några studiecirklar fulltecknade och har reserver på kö. Men, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Natur, kultur & miljö, Spanska fortsättningsstudiecirkel, Aktiekunskap för nybörjare, Rom – den eviga staden, Kvinnor & vetenskap (i Motala), Historia och Makramé. Kurserna börjar redan V6 (5-8/2) så gör din anmälan redan idag! 

Allt om studiecirklarna och anmälan finns i det tryckta programmet och på vår hemsida www.senioruniversitetet.net 

Vi påminner också om … 

Tisdag den 30 januari, kl 14.00
Föreläsning i Pingstkyrkan, Motala
Fåglar i Östergötland
Föreläsare: Lars Gezelius från Länsstyrelsen
Lars berättar om ringmärkning, olika arters ökning eller minskning och utvecklingen i Östergötland. Vad görs för att stödja rödlistade fågelarter? Och – ska man mata fåglarna på vintern? 

Avgifter föreläsning 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar. Fika 50 kr – en nyhet när vi nu är i Pingstkyrkan. Bokas vid anmälan.
Anmälan senast 28/1 till Göran Björnståhl på 072-721 10 26 (helst SMS)
Betalning Swish (helst) annars kontanter, jämna pengar, på plats 

Onsdag den 14 februari, kl 14.00
Eftermiddagsbio – Dag Hammarskjöld
Se Mikael Persbrandt i en intensiv, spännande och rörande berättelse som för oss lite närmare den lika elegante som beslutsamme svenske diplomaten.
Som vanligt visar vi filmen på BioRoyal i Motala och du betalar med kort på plats. Vill du fika efter filmen så får du rabatt hos Ubbes i centrum och hos Min Söta Värld vid PK-torget.
Anmälan senast 7/2 till SUs kansli via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se eller till telefon 076-035 33 80 (helst SMS)
I samband med alla våra aktiviteter gäller fortfarande stort eget ansvar. Vi deltar bara om vi är helt friska, vi håller avstånd och vi tar hänsyn till andra deltagare.