Ordföranden har ordet i mars 2020

estadigUncategorizedLeave a Comment

Vi har en ny styrelse, som valdes på årsmötet den 27/2. Årsmötet hade också att ta ställning till ett förslag till ändring av stadgarna, som presenterades och som årsmötet, med några justeringar, fattade beslut om. Beslutet innebär bl a att styrelsen förstärks med ledamöter som representerar våra verksamhetsgrupper, kurs-, föreläsnings- och resegruppen. I nuvarande stadgar är de endast adjungerade och … Read More