Ordföranden har ordet maj 2019

estadigUncategorizedLeave a Comment

Sedan extra årsmötet i april är jag, Ewa Rasch,  ny styrelseordförande för Senioruniversitetet i Motala/Vadstena. Det är ett uppdrag som känns angeläget, då jag sedan förra året avslutat mitt yrkesliv med pensionsavgång och nu är vidöppen för nya utmaningar i den här nya spännande fasen av livet. Jag har en yrkesbakgrund som socionom och har arbetat inom hälso- och sjukvård … Read More