Seniorforum – ett utvecklingsområde

Vi har under de senaste åren utvecklat något vi kallar Seniorforum, som finns både i Motala och Vadstena. Med hjälp av bidrag från resp kommun planerar och genomför en arbetsgrupp aktiviteter för äldre, som av olika anledningar inte alltid förmår att ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Det gäller främst personer i trygghetsboende, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende.
Seniorforum i Motala har kontakt med trygghetsboenden, äldreboende och personer med hemtjänst i eget boende inom vissa områden i Motala kommun. Aktiviteter som genomförts är utflykter till Café Mallboden och Blomsterglädje. Bowling, berättarstunder och musikunderhållning är andra exempel. Varje aktivitet avslutas med en fikastund, som ger möjlighet till gemytlig samvaro. Dessutom har guidade stadsvandringar erbjudits till nyanlända.
Höstens program innehåller besök på Motormuséet och danseftermiddag på 59:an förutom utflykter som ovan. Målsättningen är att genomföra minst en aktivitet i månaden.
I Vadstena kommer en arbetsgrupp snarast efter sommaren att ta fram ett program för Seniorforum under hösten. Så snart detta är klart kommer det att läggas ut på www.senioruniversitetet.net samt sättas upp på strategiska ställen i Vadstena. Även kommunens hemtjänst kommer att få information om programmet.

Seniorforum i Motala
I Motala kommer gruppen att träffas kontinuerligt på Sjögatan 14 för att planera och genomföra olika aktiviteter på äldreboenden och för nyanlända invandrare med hjälp av de medel vi fått från Socialnämnden. Vill du vara med i arbetet? Hör av dig!

Seniorforum i Vadstena
Under våren 2016 bildades en grupp i Vadstena. En mycket aktiv grupp som genom sina nätverk dels arbetar med att få fler intresserade av vår verksamhet, dels fångar upp synpunkter och tankar om hur vi kan utveckla och förbättra denna. Gruppen deltar även aktivt i planering och genomförande av olika aktiviteter riktade till grupper som har behov av särskilda insatser. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Hör gärna av dig med tankar och idéer.