Ordföranden har ordet – Augusti/ september 2017

pl@y212Ordföranden har ordetLeave a Comment

Välkommen till en ny säsong! Sommaren lider mot sitt slut Men än kan vi njuta
av sensommarvärme, medan vi planerar höstens aktiviteter. Senioruniversitetets broschyr,
som du nyligen har fått i brevlådan, bjuder på mycket intressanta kurser, resor och föreläsningar,
och anmälningar börjar nu droppa in.
Vår hemsida, som vi hade hoppats skulle vara sjösatt till höststarten och fungera
hundraprocentigt, håller ännu på och justeras. Folkuniversitetets hemsida lider också just nu
av en del skavanker.
Men, du kan använda vår hemsida att anmäla dig till kurser, om du inte vill
använda dig av de andra sätten, som du finner i broschyren.
Måndagen den 11 september är det ett informationsmöte för dem som anmält sig
som nya medlemmar till senioruniversitetet under våren 2017. Mötet äger rum på Sjögatan 14,
Motala. Därefter bjuder vi på lunch på Kung Sverker. Vi vill gärna lyssna på våra nya
medlemmars förväntningar. Brev har skickats till de 45 nya medlemmarna.
Onsdagen den 13 september kl 17 har vi ett medlemsmöte i Tegelviken, Motala.
Vi hoppas att du har möjlighet att komma till grillfesten. Anmäl dig senast den 5 september.
Läs mer på sidan 8 i broschyren.
Styrelsen har haft höstens första sammanträde och beslutat att anordna en
samvarodag för SU´s funktionärer den 26 oktober. En viktig punkt blir att arbeta fram hur vi
ska använda fokusgrupper för att kunna förbättra vårt arbete. Vi hoppas att alla funktionärer
bokar in detta datum.
Ett sorgligt meddelande har nått oss i veckan. Klas Sondén, kursledare för vår
skrivarkurs sedan många år, har avlidit. Vi kommer att sakna Klas, men hoppas att den
omtyckta kursen kommer att kunna fortsätta.

Britt Broström ordf
britt.brostrom28@gmail.com

Kommentera