Senioruniversitetet Motala Vadstena ska vara ett attraktivt val för alla över 55 år samt förtidspensionärer, som söker livslångt lärande, social gemenskap och en meningsfull fritid.

  • Verksamhetsidé

    Vår verksamhetsidé är att erbjuda medlemmarna kurser, resor och föreläsningar av hög kvalitet

  • Strategi och mål

    Vi skapar mervärde i våra aktiviteter genom att erbjuda deltagarna kulturellt innehåll. Vi erbjuder ett varierat utbud av föreläsningar och kurser på dagtid samt resor som motsvarar medlemmarnas önskemål.

  • Plan

    Synliggöra SU för att bibehålla medlemsantalet.