Senioruniversitetets kursverksamhet

Kursverksamhet

Med vår kursverksamhet vill vi skapa ett mervärde genom att erbjuda våra medlemmar kurser med ett brett och allsidigt innehåll, som både ger fördjupade kunskaper och tillfälle till förberedelser, t.ex. inför teaterföreställningar och resor.

Höstens kursprogram innehåller kurser såväl i Motala som i Vadstena inom ämnesområdena språk, litteratur, konst och historia, samhällskunskap, konsthantverk, datakunskap samt livsstil och hälsa.Anmälan

Du kan anmäla dig till våra kurser på följande sätt:

OBS!!! Betala alltid din kursavgift på bankgiro 5508-2721.
Ange tydligt vilken kurs som betalningen avser samt vem som är betalningsavsändare.


Vi som planerar kursverksamheten är:
Gunilla Nyrén, gunilla.e.nyren@gmail.com
Pia Andersson, Gerd Liljedahl, Annika Rydh och Lena Björnståhl

Våra resurspersoner är:
Agneta Wolff, Christina Reuter och Ulla Molin.