Senioruniversitetets kursverksamhet

Kursverksamhet

Med vår kursverksamhet vill vi skapa ett mervärde genom att erbjuda våra medlemmar kurser med ett brett och allsidigt innehåll, som både ger fördjupade kunskaper och tillfälle till förberedelser, t.ex. inför teaterföreställningar och resor.

Programmet innehåller kurser såväl i Motala som i Vadstena inom ämnesområdena språk, litteratur, konst och historia, samhällskunskap, konsthantverk, datakunskap samt livsstil och hälsa.Anmälan

Kursanmälan

Du kan anmäla dig till våra kurser på följande sätt:

  • Klicka på blå knappen ”kursanmälan” ovan. Du kommer då till Folkuniversitetets hemsida där våra kurser finns listade.
  • Fyll i blankett ”Anmälan till kurser och föreläsningsserier”, som bifogas programmet och skicka detta till: Senioruniversitetet, Sjögatan 14, 591 30 Motala. Ladda ner blanketten här: Kursanmälan
  • Gör ett personligt besök på vår expedition på Sjögatan 14 under våra expeditionstider så hjälps vi åt med anmälan till den kurs du önskar gå.
  • Ring till oss under våra expeditionstider så skriver vi en anmälan åt Dig.

OBS!!! Vid betalning av kursavgift, invänta faktura!


Vi som planerar kursverksamheten är:
Gunilla Nyrén, gunilla.e.nyren@gmail.com
Pia Andersson, Gerd Liljedahl, Annika Rydh, Christina Reuter och Lena Björnståhl

Våra resurspersoner är:
Agneta Wolff