Litteratur, konst och historia

Kurser i Motala

 • Biografier över kvinnliga författare
  I denna kurs kommer vi att ägna oss åt biografier över kvinnliga författare. Vi kommer att uppehålla oss vid 2 titlar med nyutkomna biografier och 2 titlar med lite äldre biografier. Vi kommer att diskutera innehåll, historisk bakgrund och genusperspektiv på författarna och deras produktion.
  Tid Tisdagar kl. 14.00, varannan vecka
  Omfattning 7×2 studietimmar
  Startdatum Tisdagen den 23 januari
  Pris 500 kr, exklusive kurslitteratur
  Kursledare Renée Frangeur
 • Baltzar von Platen och Göta kanal
  Vid de två första kurstillfällena kommer vi att träffas på Sjögatan 14 och vi får då höra mer om Göta Kanal och Baltzar von Platen. Vid det tredje kurstillfället besöker vi Kanalmuséet. Vid det fjärde och sista kurstillfälle besöker vi Industrihistoriska muséet i Motala Verkstad, gör en liten promenad längs kanalen och avslutar med en fika på Mallboden.
  Tid Onsdagar kl. 14.00 – 16.00
  Omfattning 9 studietimmar vid fyra kurstillfällen, varannan
  vecka
  Start Onsdagen den 7 mars
  Pris 400 kr, inklusive inträdesavgifter
  Kursledare Lotta Karlsson

   Kurser i Vadstena

     Ellen, Elin och Emilia.
     Tre kvinnor med religionen på barrikaderna


     I denna kurs tittar vi närmare på Ellen Key, Elin Wägner och Emilia Fogelklous liv och författarskap. Samtliga hade offentliga och framträdande roller och var pionjärer i kvinnokampen, Ellen Key bl.a. som pedagog och religionsideolog, Elin Wägner som fredsivrare och rösträttskämpe, Emilia Fogelklou som engagerad i Fogelstadsgruppen och som första kvinna att ta en teologie kandidatexamen i Sverige.
     Alla tre kände varandra väl och brevväxlade flitigt. Vi utgår från ett par nyckeltexter från vardera författare, liksom biografiskt material och undersöker på vilket sätt dessa kvinnor menade att religion och andlighet är en viktig del i samhällsutvecklingen, och för jämställdhetsarbetet. Kursen består av litteraturstudier, och avslutas
     under våren med ett besök på Ellen Keys Strand.

     Tid Tisdagar kl. 15.30, varannan vecka
     Omfattning 6x2 studietimmar
     Startdatum Tisdagen den 30 januari
     Pris 420 kr, exklusive kurslitteratur
     Kursledare Hedda Jansson

     Skrivarkurs

     Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva, leka med ord och pröva nya uttryck i berättelser och dikter. Vi kommer även i gruppen diskutera och prata om varandras alster.

     Tid Onsdagar kl. 10.00, varannan vecka
     Omfattning 8x3 studietimmar
     Start Onsdagen den 14 februari
     Pris 800 kr, exklusive kursmaterial
     Kursledare Lisa Strömfelt
     Nya grupper i konsthistorien

     I vår ska vi studera några nya grupper i konsthistorien! Vi börjar med 1830-talets franska grupp i Barbizon – de första konstnärerna som tog med färg, duk och staffli och målade utomhus! Sen fortsätter vi med de alltid lika härliga impressionisterna och gör ett nedslag i 1880-talets Paris hos gruppen av spännande kvinnliga konstnärer där med bl.a. Eva Bonnier, Hanna Pauli och Jenny Nyström i skaran. Vi vandrar vidare till ”Blaue Reiter” – en fascinerande grupp från början av 1900-talet där bl.a. Kandinsky ingår. Så avslutar vi med våra egna Göteborgskolorister som verkar under 1920-30-talet med t.ex Inge Schiöler och Carl Kylberg och allra sist den avantgardistiska gruppen COBRA där vi bl.a. finner den danske konstnären Asger Jorn.

     Tid Onsdagar kl. 17.00, varannan vecka
     Omfattning 6x2 lektionstimmar
     Startdatum Onsdagen den 31 januari
     Pris 420 kr
     Kursledare Agneta Wolff