Logga in  

Hitta oss

Vår expedition finns på Sjögatan 14 i Motala.
Vi delar lokal med Folkuniversitet.

Kontakta oss

Tel 0141-47 47 02
Mejla

 

Seniorforum - ett utvecklingsområde
Senioruniversitetet i Motala Vadstena har under våren 2016 påbörjat ett utvecklingsarbete, utöver föreläsningar, kurser och resor, kommer det att vara en integrerad del av Senioruniversitetets verksamhet så länge vi har ekonomi för detta; ett fjärde ben i Senioruniversitetet.
Vi vill erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter, riktade till grupper som har behov av särskilda insatser, vilket vi vet ökar hälsa och välbefinnande hos den enskilde.
För att nämnda aktiviteter på ett så bra sätt som möjligt ska motsvara behov och önskemål och för att hitta finansiering för dessa förs en kontinuerlig dialog med ansvariga tjänstemän inom Motala resp Vadstena kommun.


Seniorforum i Motala

I Motala kommer gruppen att träffas på datum som passar arbetet för att planera och genomföra olika aktiviteter på äldreboenden och för nyanlända invandrare med hjälp av de medel vi fått från Socialnämnden. Vill du vara med i arbetet? Hör av dig till britt.brostrom 28@gmail.com


Seniorforum i Vadstena


Under våren 2016 bildades en grupp i Vadstena. En mycket aktiv grupp som genom sina nätverk dels arbetar med att få fler intresserade av vår verksamhet, dels fångar upp synpunkter och tankar om hur vi kan utveckla och förbättra denna. Gruppen deltar även aktivt i planering och genomförande av olika aktiviteter riktade till grupper som har behov av särskilda insatser. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Hör gärna av dig med tankar och idéer.

 

Ansvariga för Seniorforum är Britt Broström (Motala) och Gunilla Nyrén (Vadstena).

 

 

Adress: Sjögatan 14 i Motala  //  Tel: 0141-47 47 02  //  E-post: sumotala@folkuniversitetet.se