Logga in  

Hitta oss

Vår expedition finns på Sjögatan 14 i Motala.
Vi delar lokal med Folkuniversitet.

Kontakta oss

Tel 0141-47 47 02
Mejla

   Ordföranden har ordet  

 
Juni 2017
Det dröjde länge innan våren var på gång. Men efter ett underbart regn sent i maj steg temperaturen och medelhavsvärmen kom upp över landet, och med ens var det sommar.
Nu är det arbetsintensiva veckor på Senioruniversitetet. Höstens program ska levereras före midsommar till Lillemor Frejd, som ska sammanställa broschyren. I juli blir det korrekturläsning före tryckning. Den 18 augusti samlas styrelsen för att göra iordning kuverten för utskick. Vi kommer nämligen även denna gång att leverera programmen via ordinarie postgång, då vi tyvärr ännu inte kommit så långt, att vi kan utnyttja den digitala vägen, vilket är vår ambition. Nu arbetar vi frenetiskt på att digitalisera verksamheten, både för att förenkla det administrativa arbetet och för att minimera kostnaderna. Framöver kommer vi naturligtvis att använda den ordinarie postgången för dem som inte har e-mail. Webbgruppen håller på att upphandla en hemsida med fler funktioner, som ska vara igång vid lanseringen av höstprogrammet, vilket även detta ska bli smidigare för alla medlemmar.
Det är ett fantastiskt att arbeta som funktionärerna utför. Arbetsgrupperna är som kugghjul, som hakar i varandra för att tillsammans arbeta för det som är Senioruniversitetets vision.( Se hemsidan, där du under "Om oss" ser vår vision, och där du också kan klicka dig fram till årshjulet.)

Vårt arbete ger arbetsglädje och tillhörighet. Vi har under de senaste fyra åren ökat antalet funktionärer både i arbetsgrupperna och i styrelsen och är nu över trettio. Men det finns plats för fler. Vill du bli en av de nya funktionärerna? Hör av dig till mig!

Senioruniversitetet kommer att ta ett sommaruppehåll. Mellan den 22 juni och 22 augusti är vi inte tillgängliga. Men du når oss på telefon 0141-47 47 02 på följande tider: 23/8 2017 - 14/9 2017: måndag + tisdag + onsdag + torsdag kl. 10.00 - 12.00, då även kontoret är bemannat. Då är det dags att anmäla sig till våra aktiviteter! Sedan har vi bemanning och telefontid måndag och onsdag kl. 10.00 - 12.00.

En skön sommar önskar vi alla!
Britt Broström
britt.broström28@gmail.com

 

Maj 2017

Första maj har kommit och våren är nog på gång nu. Den sista föreläsningarna är avslutade, kurserna likaså och resan till Italienska och Franska Riviera går den 4 maj. Men arbetsgrupperna arbetar för högtryck för att få programmet till hösten klart.

 Här kommer en liten rapport om vad som hänt i Senioruniversitetet. I slutet av mars hade vi den sedvanliga planeringsdagen, vår strategidag. Dagen blev mycket lyckad. Ett tjugotal av  37 funktionärer deltog. Den sammanfattande utvärderingen var bra. Den hamnade på 8 på en skala 1 till 10. Samtliga ansåg att vårens arrangemang på Brödragården och lunch på Skepparpinan var ett bra alternativ. Vi sparade över tio tusen, vilket kan användas i verksamheten.

En viktig punkt på dagordningen var Åsa Forsmans genomgång av det nya bidragssystemet. Det krävs förtydligande på flera punkter, vilket ÅF, som är platschef/verksamhetsledare för Folkbildning avd Östergötland, återkommer med. Hon informerade också om att vi hädanefter inte kommer att få bidrag för disputerade föreläsare. De nya direktiven kommer att påverka planeringen av vår verksamhet.

Eyvind Stadig, vår nye informationsansvarige, redogjorde för Senioruniversitetets åldersfördelning, som spänner från 55 år till 100 år. Det är inte lätt att ha så många målgrupper. Antalet medlemmar är nu drygt 700.

 

Gunilla Nyrén informerade om kursgruppens arbete med uppföljning av verksamhet och ekonomi och avslutade sin genomgång med att formulera en rad frågor som styrelsen tog  upp den 27 april. Det gäller kvalitetsarbetet, ev ökad samverkan inom föreningen för att nå längre och anpassningen av kursutbudet till våra åldersgrupper samt till våra manliga medlemmar.

 

Under strategidagen framkom flera synpunkter och förslag bla om fokusgrupper, medlemsmöten och Seniorforum. Dessa förslag har slussats vidare till styrelsen och respektive arbetsgrupp.

 

Samtliga ansåg att det var rätt at höja årsavgiften, då vi kommer att ha en större utgift under året för en ny hemsida. Dessutom är det ovisst hur det nya bidragssystemet kommer att slå.

 

Föreläsningsgruppen ställde frågan om det var ok att ha en kvällsföreläsning den 27 november 2017, vilket arbetsutskottet tillstyrkte och tillfogade att man i samband med föreläsningen skulle tillfråga åhörarna om det är någon olägenhet med kvällsföreläsningar.

Den 4 april deltog fyra styrelseledamöter i Regionkonferensen i Norrköping, ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter. Åsa Forsman gick åter igenom bidragssystemet. Hon informerade även, att vi hädanefter kan slippa Folkuniversitetets enkät efter genomgången kurs.

En skön maj önskar jag er alla!

Britt Broström 

britt.brostrom28@gmail.com

 

April 2017

Med ljuset kommer våren. Jag märker, hur fåglarna vaknar allt tidigare och pockar på att jag ska komma ut med deras efterlängtade frön. Jag går och letar efter vårtecken, snödroppar, tussilago, krokus. Vilken lycka att ha tid att uppleva nyanserna, när våren nalkas! Karlfeldt kunde minsann uttrycka den vårliga känslan.
Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.
Detta är den värld, den idylliska, som ger mig så mycken glädje. Men så är det den andra, parallella världen. Rapporterna om mobbning på arbetsplatser, våldet i Sverige och i världen och krigets grymma elände, som är en hemsk bakgrund till vardagen; en bakgrund som jag inte kan bortse från. För ett år sedan skrev jag, att vi måste vara brobyggare, bygga broar mellan människor. Det vi gör i vardagen, ger ringar på vattnet. Det är jag övertygad om.
Hans Rosling, som nyligen gick bort, tog fram positiva framsteg i utvecklingen; något som är skönt att ta till sig. Även Johan Norberg har i sin bok "Framsteg" gjort en optimistisk omvärldsanalys. Det är kontraster mot alla negativa rapporterar som presenteras i media.

Vad skönt det vore, om vi levde i "den bästa av världar", som Voltaire låter sin Pangloss uttrycka i Candide. Allting är ordnat till det bästa av naturen. Det är bara att luta sig tillbaka och låta världen ha sin gång. Men Voltaire påpekar att man måste "odla sin trädgård", man måste göra sitt bästa här i världen. Så låt oss bli brobyggare!

Britt Broström
britt.brostrom28@gmail.com

 

Mars 2017

Jag har funderat en hel del på ordet bildning och vad ordet står för. Bildningsbegreppet har speglats på olika sätt både i TV och andra media det senaste året. Dels hade Horace Engdahl en programserie, en bildningsresa i den klassiska bildningens anda, dels har Eric Schüldt i vårens program Idévärlden analyserat vad bildning står för idag två hundra år efter det att begreppet lanserades.
Bildning är så mycket mer än utbildning. Bildning är ett kunskapande, en nyfikenhet efter ny kunskap. Att vilja lära sig mer är ett livsprojekt. Förutsättningen att nå dit är att äga skriftspråket, att kunna läsa och skriva. Bildning kräver också ett kritiskt tänkande och att använda sig av källkritik.
Göran Rosenbergs krönika i Söndagsmorgon härförleden kastar ett strålkastarljus på risken med den digitala kommunikationen på sociala media. Språket blir lätt urholkat, ytligt och onyanserat. Korta satser, enkel meningsbyggnad och slarvig stavning innebär en risk för nedbrytning av det skrivna ordets kultur. Skriftspråket är en förutsättning för all verksamhet i ett civiliserade samhälle och en förutsättning för demokratin. Varje samhälle måste se till att läs-och skrivkompetensen är allmän och utvecklad!
Vårt arbete i Senioruniversitet är ett led i det bildningsarbete, som ger varje deltagare möjlighet att söka kunskap och utveckla sin personlighet och att i samtal och diskussioner vinna ny kunskap. Det är utifrån nya tankar i dialog med andra som ett sant demokratiskt samhälle utvecklas.

Till sist
Ellen Key skrev i Skolan och bildningen, 1897, "den äkta bildningen, hvilken medför en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och att förstå det lefvande lifvets mångskiftande företeelser".

Britt Broström
britt.brostrom28@gmail.com

 

Ordförande har ordet

Februari 2017
Varje morgon när jag vaknar ser jag framför mig en dag, då jag ska klara av en rad uppgifter. Men jag måste vara tidsoptimist för när kvällen kommer, har jag bara klarat av en bråkdel. Beror det på att jag för långsam, är dålig planerare eller är det helt enkelt så att mina måsten inte är så viktiga? - Det är ju faktiskt så att jag har rätt att ta det lugnt; jag är ju pensionär.
Jag går ofta och tänker på vad som hänt under tidigare år, för länge sedan. Jag skulle vilja prata med någon som var med då och kunna ställa frågor. Det slår mig att det finns ingen kvar som kan dela mina minnen. Det kollektiva minnet blir ett minne blott.
Ja, ju äldre man blir, desto ensammare blir man. - Ensamheten blir allt större bland äldre har Socialnämnden i Motala konstaterat. Att försöka skapa gemenskap vore ett recept. Men hur gör man det? I Senioruniversitetet, både i Vadstena och Motala, sitter i arbetsgrupper och försöker arbeta fram planer för att hjälpa till att skapa gemenskap. Grupperna arbetar under namnet Seniorforum. Hör av dig om du vill vara med i det arbetet.
Det är lätt att idag få en pessimistisk världsbild. Då är det skönt att läsa Zygmunt Baumans uppmuntrande ord.
Jag läste nämligen ett reportage om Zygmunt Bauman, sociolog och professor emeritus vid Leeds universitet.
" Den verkliga pessimismen är tystism - att inte göra något för att ingenting kan ändras".

Till sist
"Tag vara på ditt liv. Akta det väl. Slarva inte bort det! För nu är din stund på jorden"
ur Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit.

 

Britt Brostrröm

britt.brostrom28@gmail.com

 

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Januari 2017


Ett gott nytt år och en god fortsättning!
Vi önskar väl alla att årets världsnyheter ska bli mer positiva än under 2016. Med spänd förväntan åser vi hur motsättningarna mellan grupper och länder utvecklas. - På det personliga planet är hela året som ett oskrivet ark. Jag kan grovplanera det om jag vill. Men egentligen är ju varje ny dag en dag, som jag kan planera och försöka göra något bra av, så bra att jag mot kvällen känner mig nöjd. Det är viktigt att ta till vara på varje dag. Dag läggs till dag, och året byggs upp av planerade dagar. Grovplanering av det nya året - javisst, men jag avstår.
Första veckan i januari kommer Senioruniversitetets vårprogram i alla medlemmars brevlåda. Än så länge använder vi oss av den reguljära postgången, men vi hoppas att så småningom kunna använda din mailadress som kontaktlänk. Senioruniversitetet tar inom kort beslut om en kommunikationsplan, som innebär att information till medlemmarna ska gå via mail. Jag kommer att använda mail för mina månadsbrev liksom för "SU-nytt", där du ska få reda på om vad som händer. - Jag bytte mailadress under hösten och plötsligt kände jag mig så isolerad. Ingen kände till min nya adress. Så tänk på att meddela Senioruniversitetet, om du byter mailadress! Redan före jul har alla som uppgivit sin mailadress fått ett meddelande från Motala bibliotek, om det IT-projekt som startats. Läs mer nedan" IT-guide Motala".


Datum att komma ihåg: * Den 27 januari är det en manifestation på torget i Motala med anledning av dagen för befrielsen av Auschwitz 1945. * Den 31 januari äger vårens första föreläsning rum "Hur bor vi som äldre?" på Motala Biliotek. * Den 16 februari har vi årsmöte på Café Utsikten, Urban Hjärnes väg. Välkommen klockan 14.00!
Till sist
"Redan de gamla grekerna kommunicerade trådlöst. De pratade med varandra" (Roger Simonsson Sthlm DN 5 dec 2016)
Ett gott nytt år till er alla!
Britt Broström
britt.brostrom28@gmail.com


" IT-guide Motala". Här kommer en kort bakgrund till detta projekt.
"Motala bibliotek har fått projektmedel från Länsstyrelsen till projektet "IT-guide Motala", som handlar om att ungdomar med utländsk bakgrund får möjlighet att lära ut ny teknik till seniorer. Tanken är att nyanlända ungdomar lär seniorer internet med hjälp av datorer, surfplattor och telefoner, samtidigt som de unga kommer i nära kontakt med det svenska språket och lär sig mer om Sverige. Så det är både ett integrationsprojekt och ett projekt för ökad digital delaktighet.
Lördagen den 14 januari kl 10.00-12.00 startar våra lördagscaféer igen och de kommer att pågå hela våren.
Här finns mer information om projektet:
http://www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid/bibliotek/Projektet-IT-Guide/"

~~~~~~~~~~~~

 

Nyhetsbrev från 2016

 

                                  December 2016


Så går vi in i kyrkoåret och firar första advent med tända ljus och kanske lyssnar du som jag till klassisk julmusik i P2. Det religiösa året skiljer sig från det sekulära och ger oss alla traditioner som ger oss så många upplevelser.
Det finns ju många årshjul, som hjälper oss att ordna tillvaron. Men det stör mig att det sekulära årshjulet rubbas t ex genom att semlor saluförs redan i november och att krysantemum finns att köpa året runt. Visst ska varje årstid ha sitt signum och sina lukter?
Senioruniversitetets årshjul går in i årets sista skede för att i januari presentera vårens broschyr med alla aktiviteter som vi hoppas ska locka dig. Vi kommer att förutom vår ordinarie verksamhet fortsätta med Seniorforum både i Motala och i Vadstena, så länge vi har ekonomiskt stöd från respektive kommun. Det är ett utvecklingsprojekt som riktar sig till dem som har behov av särskilda insatser. Här har vi behov av fler funktionärer. Kanske du är intresserad? Hör av dig i så fall.
För ett år sedan skrev jag om min oro för terrorn i Europa och om människor på flykt. Idag har hotbilden mot demokratin och de grundläggande värden, som vi vill bygga vårt samhälle på, blivit allt mer skrämmande. Människor känner idag oro för sin etniska tillhörighet, religion eller sexuella preferenser. Ekot från 30-talet mullrar. Vad kan vi göra i vår lilla värld? - Jo, vi kan samtala med varandra, diskutera och analysera. Vad betyder demokrati för oss och vad står de grundläggande värdena för? Genom att samtala om detta klargör vi vad som är viktigt att värna.

Så vill jag till sist önska dig en skön adventstid, en riktigt god jul och ett gott nytt år!


Britt Broström
Observera att jag har en ny e-mailadress
britt.brostrom28@gmail.com

~~~~~~~~~~~~

 

November 2016

Så har hösten kommit. Visst kom den fort! Sensommaren var så lång, och så plötsligt blev det blåsigt och kyligt. Men vi fick vänta länge, innan det första regnet kom. Vattenståndet i våra vattendrag är alldeles för lågt och det är oroväckande. Hoppas att vi får en riktigt, riktigt regnig november.
Sista dagen i september firade vi vårt 10-årsjubileum. Nästan hundra medlemmar med inbjudna gäster samlades på Brödragården. Det blev ett lyckat jubileum. Ett minne att vårda.
Arbetsgrupperna är nu inriktade på att förbereda vårens program. Som tidigare år ska alla funktionärer träffas i november för att diskutera hur vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Förutom fokus på strategifrågor har vi möjlighet att umgås under trevliga former.
Som senior har jag tid att njuta av vardagen. Höstlövens färger sprakar mot den mörka himlen och en jorddoft slår upp från marken, när jag krattar ihop löven. Det är många säckar som fylls med de blöta löven. Jag beundrar de små knopparna på den bara kvisten, knoppar som till våren ska slå ut i skir grönska. Årstidsväxlingarna går i varandra. - Det känns skönt att syssla med det vardagliga och jordnära och stundtals kunna stänga ute den oroliga omvärlden.
Britt Broström
                       ~~~~~~~~~~~~~~

 

Oktober 2016

Språket är ju under ständig förändring, men jag upplever att den förändringen går allt fortare. Medan jag använder, tror jag, det språk, det ordval, den satsbyggnad, som jag använt sedan gymnasietiden, upptäcker jag att mediernas språk och språkbruk många gånger är främmande för mig. Det skulle vara intressant att få statistik för en dags program i P1 t ex över hur många engelska ord och tekniska uttryck som används helt ogenerat utan en tanke på att lyssnaren inte har en uppfattning av vad de betyder. Dessutom är tidningsartiklar fyllda med tekniska och främmande ord och uttryck, som gör att jag måste söka upp betydelsen i Google. Jag kan väl inte vara ensam om det? Äldres ensamhet är ett stort problem. Ensamheten kan bero på så många orsaker. Är det så att vi äldre känner oss utanför det som sägs och skrivs pga att vi inte känner igen oss i språket?
I somras lyssnade jag ganska ofta på Sommar i P1. Det berodde på att några kursledare pratade så varmt om programmet. Jag var av den meningen att det inte gav något. Men jag har ändrat uppfattning. Det ska dock vara personer som kan använda språket korrekt och som bemödar sig att ge tankar, erfarenheter och funderingar, som jag kan ta till mig. Musiken ska spegla det sagda. Men visst! Jag vidgar inte min sfär, och jag avgränsar mig.
Statsministern har hört av sig till några organisationer och förhört sig för om vad de gör och vad de kan göra för att minska människors ensamhet. - Jag tror att vi i Senioruniversitetet måste tänka i nya banor. Vad kan vi göra utöver det vi gör nu? Vi måste hitta möjligheter att hjälpa varandra att ta till oss allt det nya, språket och tekniken, skapa träffpunkter för att bara prata med varandra, för att kunna titta in på en fika. - Vi måste också ta oss till olika trygghetsboenden för att bryta ensamheten där. För att vi ska kunna klara den uppgiften behöver fler som hjälper till med idéer och med att realisera idéerna. - Vill du vara med? Hör av dig!

Britt Broström
b.brostrom@bredband.net

 

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                           September 2016

Har du som jag börjat gå igenom lådor? SÅ mycket man hittar som man inte visste fanns. Varför har jag sparat så mycket? Så lätt att spara, så svårt att slänga.

Jag hittade en hel ask med knappar och plötsligt kommer jag ihåg kläder, som jag hade för 60-70 år sedan. Så många minnen!
En speciell knapp hittade jag, en prydnadsknapp som mamma hade på en klänning på 30-talet. En av pappas kragknappar fanns också bland alla knappar. Vackra isättningsspetsar från 20-talet, vem skulle kunna använda dem nu? Intressant att se hur material och mode förändrats över tid.

Jag hade också en ask med stoppgarn i flera färger. Det var roligt att stoppa strumpor med en stoppsvamp som spände ut sockan. Det blev en så vacker stopp. Jag kommer ihåg att jag kände mig duktig att vårda och ta till vara. Idag "lönar det sig inte" att stoppa strumpor. Garnen får gå i soppåsen! - Men så får jag en tanke. Det kan bli sämre tider. Jag lägger tillbaka stoppgarnen.

I en annan låda hittade jag mängder med brev och vykort. Förr var det dyrt att ringa, och ett brev kom fram på ett dygn. Så roligt det var att få brev! Jag har brev på flera sidor, där brevskrivaren bemödat sig att förmedla intryck och upplevelser. Nu för tiden gäller mail och sms, som oftast är fort skrivet och som sällan sparas. - Mina brev och vykort kategoriseras och sparas.
Jag märker att jag gärna går tillbaka i tiden. Det är skönt att minnas och att ha någon att prata med om det som hände förr. Men man får inte glömma att "Livet är här och nu". Det är här både du och jag behövs.

Britt Broström

b.brostrom@bredband.net

 

                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               Augustl 2016

Det är sensommar, och vi går in i augusti med mörkare kvällar. Även om luften helt plötsligt har blivit annorlunda, och de första gula björklöven börjat falla till marken, är det fortfarande badvarmt i vattnet, och jag dröjer mig gärna kvar ute på altanen till sena kvällen.
Vi har verkligen haft en underskön sommar. Det är som de somrar jag minns från då jag var liten. Men hela tiden har den fasansfulla verkligheten med terrorattacker och hotfulla politiska aktiviteter påmint oss om allt kan förloras. Terrorn och våldet tar inte semester. Det svårt att njuta fullt ut. Men jag försöker ta till vara stunden och ändå planera för framtiden.
Vi har en intressant höst framför oss i senioruniversitetet. Den 30 september firar vi vårt 10-årsjubileum. Allt om jubiléet står i vårens katalog och kommer som påminnelse i höstens. - Både i Vadstena och Motala fortsätter vi med vårt arbete att ordna aktiviteter på äldreboende och stödja integrationsarbetet med nyanlända. - Höstens katalog, som är rik på kurser och föreläsningar samt resor kommer i din brevlåda under vecka 33. Samtidigt publiceras materialet på vår hemsida.
Vi har äntligen fått vår logga i två fönster mot Sjögatan, så nu blir det lättare att hitta oss.

Britt Broström
b.brostrom@bredband.net
PS Hör gärna av dig om du vill komma med som funktionär! DS

 

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                                         Juni 2016

Så fantastisk att vakna till en ny dag! Det kan låta patetiskt, men för mig i den fjärde åldern är det verkligen fantastiskt. Det som jag tidigare tagit för givet, får ett annat, större, värde, när jag blivit äldre. - Gammal? Nej, äldre. Jag lever nu alltmer intensivt i det vardagliga.
Den explosiva våren vi upplevde för ett par veckor sedan, har stannat upp och är nu avvaktande. Vi hinner njuta.
Jag har fått delta i en Nationell Samarbetskonferens för senioruniversiteten i Sverige. Vilken insats vi alla gör i vårt arbete med kurser, föreläsningar och resor i vårt avlånga land! Det är verkligen en insats i folkbildningens tjänst. Dessutom bygger vi nätverk, som ger trygghet i en alltmer orolig värld.
Förutom allt erfarenhetsutbyte fick vi också lyssna till Bodil Jönssons reflex -ioner kring " att bli gammal i vår tid", så annorlunda för vår generation jämfört med tidigare. Läs gärna hennes senaste bok Silver!
Sommaren står för dörren, men planeringen för hösten är i full gång. Jag vill uppmana er att anmäla er till vår Jubileumsfest den 30 september! Vi firar ju vårt 10-årsjubileum. I vårens programbroschyr hittar du all information du behöver.
Nu tar jag en paus i månadsskrivandet och återkommer i augusti,
En skön sommar önskar jag er alla!
Njut av dagen, carpe diem!
Britt Broström
b.brostom@bredband.net

 

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~

~                              Maj 2016

Vårt arbete i Senioruniversitetet är inne i en intensiv period. Arbetsgrupperna formar programmet till höstkatalogen, medan de sista kurserna, föreläsningarna och resorna för våren avslutas.

"Vårt fjärde ben", vårt projekt att nå ut till dem som inte vågar eller inte kan komma till oss och till de nyanlända, har i Motala pågått under våren. I Vadstena ligger planerna färdiga att sjösättas till hösten. Vårt arbete presenterade vi på Regionkonferensen i Linköping, vilket väckte stort intresse. Mer information om projektet kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

I styrelsen och i arbetsgrupperna har vi diskuterat om bostadssituationen för äldre och skrivit till socialdirektören i Motala för att förhoppningsvis få en föreläsning som kan belysa frågan. Vi vill veta hur populationen 60 till 100 år ser ut över tid och vilka konkreta planer det finns, både kommunalt och privat, för att tillmötesgå efterfrågan på äldreboende i olika former.

Ordet värderingar har den senaste tiden stått i fokus i media. Man har analyserat vad de grundläggande värderingarna står för och ställt frågan vilka konsekvenser orden får i praktiskt handlande. Detta är något som borde diskuteras inte bara i politiken utan också bland gemene man på arbetsplatser och i föreningar.

Ofta är vi aningslösa och tränger inte in bakom orden och kan därför ställa oss bakom aktiviteter och aktioner, som har dolda avsikter. Det krävs ett kritiskt tänkande och civilkurage för att vi ska kunna hålla fast vid de demokratiska värden som ska prägla vårt land.

Men medan kriser och analyser pågår, försöker våren vinna terräng. Naturen vaknar och trots kyla och blåst ser jag hur rabatten fylls av vårblommor, men också av kirskål och maskrosor,

Britt Broström

b.brostrom@bredband.net~

                                    ~~~~~~~~~~

                            April 2016


"Välkommen åter snälla sol,
som jagat nordanvinden,
nu har du sovit sen i fjol
och vaknar röd om kinden."

Så hälsade August Strindberg våren välkommen. Jag hade tänkt fortsätta på det temat; koltrasten som börjat sjunga, krokusen i rabatten och värmen som vi hittar i lä. Men allt otäckt som händer i världen, styr tankarna åt ett annat håll.

Så gott som i varje månadsbrev har jag uttryckt tankar om det eskalerande våldet i världen. Vi kan ju inte gå och gömma oss. Rädslan och oron finns runt omkring oss. Det är så litet var och en av oss kan göra. Men det lilla kan bli mycket.

Vi måste försöka vara brobyggare mellan människor och kulturer, en väg i integrationsarbetet. Brobyggare kan vi vara till vardags, i mötet med andra, svenskfödda och nyanlända. Det är otroligt viktigt att försöka förstå och förklara vad som är svensk kultur, svenska rutiner och svenskt förhållningssätt likaväl som att försöka förstå våra nyanländas kultur och traditioner. Respekt för varandras kulturer är nödvändigt i integrationsarbetet likaväl som respekt för andras värderingar. Men våra grundläggande värderingar om demokrati och människors lika värde får vi aldrig ge avkall på. Dock, vi måste också vara medvetna om att både bland svenskar och bland nyanlända är värderingarna väldigt olika. Mötet och samtalet kan bli en bro.

Så till något helt annat, som det brukar heta. Vårt interna arbeta i Senior- universitetet kommer på Strategidagen den sista mars att handla mycket om intern och extern kommunikation, något mycket centralt i en organisation.

Så ser vi fram mot regionkonferensen den 5 april i Linköping, där Norrköping och Jönköping också möter upp. Det blir utbyte av erfarenheter och nya infallsvinklar i samarbetet med Linköpings universitet.

Kom ihåg!

"Om du möter en människa utan ett leende, ge henne ditt." (Oscar Wilde)

Britt Broström

b.brostrom@bredband.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                                   Mars 2016

Visst tar vi mycket för givet.- Ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag vad jag har, att jag lever i en demokrati. Men vi kan inte ta vår demokrati för given. Vi måste vinna demokratin varje dag.
Den 27 januari högtidlighölls minnet av Förintelsens offer på årsdagen av Auschwitz´ befrielse. Representanter från Senioruniversitetet deltog som eldvakt under dagen. Det är viktigt att ställa upp i denna symbolhandling. Än viktigare är att vara medveten om den förföljelse som sker av olika folkgrupper i världen idag och ta ställning för det rätta, för människors lika värde; våga ta ställning för det etiskt rätta.
Jag minns, att jag under min gymnasietid vid en soaré i skolan stod på podiet och som inledning till soarén läste Tegnérs Det eviga. Aulan var fullsatt av föräldrar, lärare, rektor och skolans prefekt.
Inte förstod jag då innebörden av och storheten i orden. De var pompösa och mäktiga. Biskop Esaias Tegnér skrev dikten under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Först när jag blev äldre och kanske först nu kan jag se djupet i orden och relatera dem till vad som händer i världen. De tvåhundraåriga orden har tyvärr fortfarande relevans.
-
" Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold." -

Britt Broström
b.brostrom@bredband.net
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                    Februari 2016

Som alltid måste man se tillbaka för att förstå samtiden. Det historiska perspektivet lär oss att tolka vår nutid och ana vår framtid. Vi som har varit med länge, kommer ihåg hur samhället och arbetslivet har förändrats. Den förändringen går allt snabbare nu genom digitaliseringen, som i sig också är under ständig förändring. Jobb försvinner och nya kommer till. Även om vi inte är med på arbetsmarknadens arena, påverkas vi av samhällsutvecklingen. För oss äldre kan det vara svårt att hänga med.
I höstas undertecknade SKL och regeringen en avsiktsförklaring för att främja en digital förnyelse av det offentliga Sverige." Syftet är att samverka för att skapa en offentlig e-förvaltning, som möter upp mot medborgares, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle." Meningen är alltså att det ska bli enklare för alla, såväl för privatpersoner som företag och förvaltningar.
Men i allt detta finns vardagsmänniskan, gammal som ung. För att kunna påverka och ta del av den nya tiden är jag tvungen att "kompetensutveckla" mig. Annars blir jag utanför.
Jag känner mig rädd för den digitalisering, som enbart ger effektivitet i verksamheten. Hur blir det för mig som gammal och sjuk? Är det en robot som ska vårda mig? Samhället måste samtidigt med digitaliseringen kompetensutvecklas med mjuka värden, närhet mellan människor.

Britt Broström
b.brostrom@bredband.net

                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                     Januari 2016

Så går vi in i ett nytt år med förväntningar och förhoppningar. Det gamla året ligger bakom oss. Med alla minnen och erfarenheter går vi in i framtiden, där var och en har betydelse för naturligtvis de närmaste men också för civilsamhället.


Det är mycket vi inom SU kan göra. Vi har nu beviljats 10 tusen kronor från Socialnämnden i uppdragsersättning för att skapa mötesplatser, där människor som behöver bryta sin isolering kan träffas. Arbetet med detta uppdrag kommer vi att fortsätta med i det som vi kallar SENIORFORUM/ projektgruppen. Kom med i det arbetet! Du behövs! Första mötet är tisdagen den 26 januari kl 14.00 -15.00 på Sjögatan 14, Motala.


SENIORFORUM i Vadstena inbjuder till ett möte onsdagen den 10 februari kl 14.00 - 16.00 i Vadstena bibliotek för diskussion kring vilka behov flyktingarna i Vadstena har och hur Senioruniversitetet kan bidra till att dessa tillgodoses. Välkommen att vara med!


Jag vill tipsa dig att komma med i Integrationsverkstan i Motala Bibliotek. Här behövs fler samtalspartners på Språkcaféet på tisdagar och fler till Läxhjälpen på torsdagar. - Dessutom börjar en ny verksamhet nämligen att vara Språkvän. Gå in på kommunens hemsida och slå på "språkvänsverksamhet", så får du all information.


Att vara i takt med tiden är ett uttryck som man stöter på i flera sammanhang. Vi i Senioruniversitetet tar också till oss uttrycket. Vi måste anpassa vårt utbud så att det är intressant för så många som möjligt. Är du nybliven pensionär eller är du medlem sedan länge? Hör av dig till referensgruppen med dina förslag antingen på gruppens mötestider, se programbroschyren sid 6, eller maila mig.


Närmaste tidens aktiviteter som är värda att notera i kalendern är:


Måndagen den 11 januari första dagen vi tar emot anmälningar till kurser och resor.
Onsdagen den 27 januari är det Minnesdag för Förintelsen. Manifestation på torget, 09.00 - 17.00 och därefter samling i Motala kyrka. Hör av dig till mig om du vill vara eldvakt!
Tisdagen den 2 februari har SU föreläsning i Föreningarnas Hus OBS,(Gamla Folkets Hus) Rolf Magnusson och Åke Lindberg berättar och visar bilder från det gamla Motala. Därefter ett kort medlemsmöte.
Torsdagen den 25 februari kl 13.00 årsmöte på Café Utsikten.

Så till sist


Ett gott nytt år till alla!

Britt Broström

b.brostrom@bredband.net

                       ~~~~~~~~~~~~~~

 

Tidigare Ordföranden har ordet

 

Januari 2015            Februari 2015              Mars 2015

 

April 2015                 Maj 2015                     Juni 2015

 

Augusti 2015            September 2015         Oktober 2015

 

November 2015        December 2015

 

Månadsbrev 2014

 

 

 

Adress: Sjögatan 14 i Motala  //  Tel: 0141-47 47 02  //  E-post: sumotala@folkuniversitetet.se